LLT didactische werkvormen

LLTH didactische werkvormen

Albeda Sportcollege 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

LLTH didactische werkvormen

Albeda Sportcollege 

Slide 1 - Slide

Wat zijn didactische werkvormen?

Slide 2 - Open question

Hoe zorgt een lesgever ervoor dat de deelnemers zoveel mogelijk leren?
A
B
C
Een activiteit (actie) van de lesgever zorgt voor een activiteit (reactie) van de deelnemers.
D
Door als lesgever de les zo makkelijk mogelijk te maken zodat iedereen het kan.

Slide 3 - Quiz

Doelstelling
Evaluatie
Beginsituatie
Les/training
Werkvormen
Lesopbouw
Organisatie
Bewegings- vormen

Slide 4 - Drag question

Noem de vier organisatievormen die je kunt gebruiken.

Slide 5 - Open question

Je hebt 6 manieren hoe je een les kunt aanbieden. Welke 6 manieren zijn dit?

Slide 6 - Open question

Wat is het verschil tussen open en gesloten didactische werkvormen?
A
Bij open werkvormen bepaalt de lesgever. Bij gesloten werkvormen begeleid de lesgever.
B
Welke houding de lesgever aanneemt in de les: staat hij open of is hij gesloten?
C
Bij open werkvormen begeleid de lesgever. Bij gesloten werkvormen bepaalt de lesgever.
D
Open staan om feedback te ontvangen of gesloten en wil niet van feedback worden voorzien

Slide 7 - Quiz

Wat is een opdrachtvorm?

Slide 8 - Open question

Stelling 1: Instructievorm is een wijze van aanbieden bij werken in groepen.
Stelling 2: Instructievoorbeeld = duidelijk maken wat de deelnemers moeten doen.
A
Stelling 1 & 2 zijn juist
B
Stelling 1 is juist. Stelling 2 is niet juist.
C
Stelling 1 is niet juist. Stelling 2 is juist.
D
Stelling 1 & 2 zijn niet juist.

Slide 9 - Quiz

Opdrachtvorm
Instructievorm
Vraagvorm of vraaggesprek
Vorm van zelfontdekking
Coachvorm
Spelvorm
actief nadenken + betrokken deelnemers
Instructievoorbeeld = aanwijzingen over de wijze van uitvoering.  
 opdracht zonder aanwijzingen en instructie. 
Opdrachtvoorbeeld = duidelijk maken wat de deelnemers moeten doen. 
tactische vaardigheden aanleren à feedforward of feedback
spelenderwijs leren
Herhalen door te doen

Slide 10 - Drag question

Meerkeuzevragen
Welke didactische werkvorm kies je bij onderstaande voorbeelden? Leg uit waarom je voor die vorm kiest. 

Slide 11 - Slide

Klimmen en klauteren voor groep 1 en 2 van de basisschool
A
Vrij werken
B
Werken in groepen
C
Werken in een vaste volgorde
D
Klassikaal werken

Slide 12 - Quiz

Positiespel voor selectieteam 12-14 jaar.

A
Vrij werken
B
Werken in groepen
C
Werken in een vaste volgorde
D
Klassikaal werken

Slide 13 - Quiz

Waarom kies jij voor deze werkvorm?

Slide 14 - Open question

Positiespel voor 8-9 jaar, meer recreatief van aard.

A
Vrij werken
B
Werken in groepen
C
Werken in een vaste volgorde
D
Klassikaal werken

Slide 15 - Quiz

Waarom kies jij voor deze werkvorm?

Slide 16 - Open question

Bedenk een praktijkvoorbeeld bij ELK van onderstaande begrippen:
1. Open didactische werkvorm 2. gesloten didactische werkvorm 3. coachvorm 4. vorm van zelfontdekking 5. spelvorm en 6. opdrachtvorm

Slide 17 - Open question

Wat zijn didactische hulpmiddelen?

Slide 18 - Open question

Noem 5 didactische hulpmiddelen

Slide 19 - Open question

Einde van de opdracht

Slide 20 - Slide