Regie lesweek 8

1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
  • Lesdoelen 
  • Lesplanner doornemen 
  • Eindopdracht doornemen 
  • Het bekijken van de verschillende begeleidingsmethodieken
  • Aan de slag
  • Checken lesdoelen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Les doelen
Aan het einde les kan je de volgende begeleidingsmethodieken 
herkennen en in je eigen woorden uitleggen:
- 8 fasenmodel
- Empowerment
- Systemisch werken
- Motiverende gespreksvoering
- Oplossingsgericht werken
- Belevingsgerichte zorg

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is een ondersteuningsplan?
A
Een plan opgesteld door de behandelaars waarin staat waar de cliënt zich aan moet houden
B
Een schriftelijke weergave van het geheel van afspraken en doelstellingen met betrekking tot de begeleiding van een cliënt
C
Een overzicht voor de verzekering waarin de behandelingen en begeleiding voor de cliënt beschreven staan
D
Een schriftelijke weergave van de financiële situatie van een cliënt

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Geef bij elk recht aan wat dit recht inhoudt met betrekking tot het ondersteuningsplan van de cliënt.
Niet iedereen mag zomaar het ondersteuningsplan van de cliënt inzien.
De cliënt heeft het recht om zijn eigen ondersteuningsplan in te zien.
Een hulpverlener moet aan een cliënt van 16 jaar of ouder vragen of de inhoud van het ondersteuningsplan juist is en zo mag worden uitgevoerd.
De hulpverlener moet het ondersteuningsplan uitleggen aan de cliënt, voordat de cliënt toestemming geeft voor het plan.
Recht op privacy
Recht op inzage
Recht op toestemming
Recht op informatie

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Welke leefgebieden
zijn er?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Begeleidingsmethodieken
Als persoonlijk begeleider heb je een wijde keuze aan methodieken die je kunt inzetten om mensen te ondersteunen en te begeleiden. 
methodieken in de MZ hebben als samenhangende functie dat ze:
  • planmatig zijn( nauwkeurig werken volgens een plan)
  • systematisch zijn( ordelijk en gestructureerd)
  • procesmatig zijn

Ze dienen het doel om van een beginsituatie naar een eindsituatie te werken

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

8 fasen model:

Is een methode om planmatig en samen met de cliënt te werken aan haalbare doelen. De eigen kracht van de cliënt staat daarbij centraal.

Wordt vaak toegepast  in woonvormen of ambulante begeleiding.

Analyse: maken van krachtenanalyse.
Waar liggen sterke kanten en waar zwakke kanten/ leerpunten?

Slide 8 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel
timer
1:00
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Aanmeldingsfase
Intakefase
Opstartfase
Analysefase
Planningsfase
Uitvoeringsfase
Evaluatiefase
Uitstroomfase

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Wat staat centraal bij het 8-fasenmodel?
A
De eigen kracht van de cliënt
B
De volgorde van de fasen
C
De ondersteuning van de omgeving
D
De intensieve begeleiding van de persoonlijk begeleider

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Bij empowerment ben je als persoonlijk begeleider heel belangrijk want jij kent de cliënt het best.
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Bij motiverende gespreksvoering maak je veel gebruik van de twijfel en aarzeling van de cliënt.
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Systemisch werken kan passen bij:
(meerderen antwoorden mogelijk)
A
verslaafden
B
psychiatrische cliënt
C
LVB
D
eetstoornissen

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

oplossingsgerichte hulpverlening richt zich vooral op:
A
het verleden want je moet weten waar problemen zijn ontstaan
B
de huidige problemen want je kan niet helpen als je niet weet wat er speelt.
C
de gewenste situatie en de stappen die genomen dienen te worden om daar te komen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

belevingsgerichte zorg richt zich op
A
B
C
D

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Belevingsgerichte zorg 
Wat is een belevingsgerichte zorg?

 
Bij belevingsgerichte zorg staat vooral de beleving van de cliënt centraal. De zorg houdt in dat geval rekening met de individuele behoefte, waarbij een negatieve ervaring, bijvoorbeeld tijdens een ADL zorg moment dat stress geeft, zoveel mogelijk omgezet wordt in een positieve beleving.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

kun je de verschillende begeleidingsmethodieken uitleggen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Aan de slag 
Boek PBSD > thema 5.16 begeleiden van dak en thuislozen > opdracht 1 t/m 8

Slide 19 - Slide

This item has no instructions