6.4 - Een kringloop V1

1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 6 - Je groene omgeving
6.1 - Organismen indelen
6.2 - Biotoop onder de loep
6.3 - Eten of gegeten worden
6.4 - Een kringloop
6.6 - Langs de kust

Slide 2 - Slide

Vorige les

Slide 3 - Slide

6.3 - Eten of gegeten worden
Bladzijde 162

Slide 4 - Slide

Fotosynthese

Slide 5 - Slide

Wie eet wat
Planteneters - eten (delen van) planten
Vleeseters - eten vlees (dus andere dieren)
Alleseters - eten plantaardig en dierlijk voedsel


Slide 6 - Slide

Wat houdt een voedselrelatie in?

Slide 7 - Open question

Voedselrelaties
Meest voorkomende relatie is voedselrelatie: A eet B eet C
Voedselketen
Voedselweb
Slide 8 - Slide

Voedselketen
Elk organisme is een schakel
Planten zijn altijd de eerste schakel

Slide 9 - Slide

Voedselweb -> verzameling van voedselketens

Slide 10 - Slide

Aantallen verschillen
1 havik eet meerdere muizen
Er zijn dus veel muizen nodig om een havik te voeden
Alle organismen in een voedselketen vormen een voedselpiramide
 > Piramide van aantallen
> Piramide van gewicht

Slide 11 - Slide

?
?

Slide 12 - Slide

Piramide van gewicht: waarom wordt niet alle energie doorgegeven naar de volgende schakel?

Slide 13 - Open question

Piramide van biomassa

Slide 14 - Slide

6.4 - Een kringloop
Bladzijde 166

Slide 15 - Slide

Aan het eind van de les weet je...
...wat een bodemprofiel is
...waar een bodemprofiel uit bestaat
...wat een voedselkringloop is
...wat producenten, consumenten en reducenten zijn
...wat de functie van bemesting is

Slide 16 - Slide

Bodemprofiel
1 strooisellaag
bodemdieren
bacteriën & schimmels
2 humuslaag
verkleind natuurlijk afval
3 grondlaag
zand, klei, leem

Slide 17 - Slide

Voedselkringloop
Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten

Slide 18 - Slide

Bij welke groep hoort een eik?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 19 - Quiz

Bij welke groep hoort een koolmeesje?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 20 - Quiz

Bij welke groep hoort een schimmel?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 21 - Quiz

Bij welke groep hoort een mestkever?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 22 - Quiz

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Waarom moet je strooien?

Slide 23 - Slide

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Door oogsten verdwijnen voedingsstoffen voor afvaleters en reducenten
Strooien van kunstmest heeft mineralen terug aan de natuur
Dierlijke mest <> kuntmest

Slide 24 - Slide

Aan het werk
Opdracht 3 tot en met 13

Slide 25 - Slide

Aan het werk
Opdrachten 6.3 maken
(3 tot en met 18)

Slide 26 - Slide