6.4 - Een kringloop V1 les

1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 6 - Je groene omgeving
6.1 - Organismen indelen
6.2 - Biotoop onder de loep
6.3 - Eten of gegeten worden
6.4 - Een kringloop
6.6 - Langs de kust

Slide 2 - Slide

Vorige les

Slide 3 - Slide

6.3 - Eten of gegeten worden
Bladzijde 162

Slide 4 - Slide

Fotosynthese

Slide 5 - Slide

Wie eet wat
Planteneters (herbivoren)- eten (delen van) planten
Vleeseters (carnivoren)- eten vlees (dus andere dieren)
Alleseters (omnivoren)- eten plantaardig en dierlijk voedsel


Slide 6 - Slide

Wat houdt een voedselrelatie in?

Slide 7 - Open question

Voedselrelaties
Meest voorkomende relatie is voedselrelatie: A eet B eet C
Voedselketen
Voedselweb
Slide 8 - Slide

Voedselketen
Elk organisme is een schakel
Planten zijn altijd de eerste schakel

Slide 9 - Slide

Voedselweb -> verzameling van voedselketens

Slide 10 - Slide

Aantallen verschillen
1 havik eet meerdere muizen
Er zijn dus veel muizen nodig om een havik te voeden
Alle organismen in een voedselketen vormen een voedselpiramide
 > Piramide van aantallen
> Piramide van gewicht

Slide 11 - Slide

piramide van aantallen
piramide van biomassa (=gewicht)

Slide 12 - Slide

Piramide van gewicht: waarom wordt niet alle energie doorgegeven naar de volgende schakel?

Slide 13 - Open question

Piramide van biomassa

Slide 14 - Slide

6.4 - Een kringloop
Bladzijde 166

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Aan het eind van de les weet je...
...wat een bodemprofiel is
...waar een bodemprofiel uit bestaat
...wat een voedselkringloop is
...wat producenten, consumenten en reducenten zijn
...wat de functie van bemesting is

Slide 17 - Slide

Bodemprofiel
1 strooisellaag
bodemdieren
bacteriën & schimmels
2 humuslaag
verkleind natuurlijk afval
3 grondlaag
zand, klei, leem

Slide 18 - Slide

humuslaag
grondlaag
strooisellaag

Slide 19 - Drag question

Voedselkringloop
Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Geef een voorbeeld van een reducent in de natuur

Slide 22 - Slide

Geef een voorbeeld van een reducent in de natuur

Slide 23 - Slide

producent
consument
reducent
afvaleter

Slide 24 - Drag question

Bij welke groep hoort een eik?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 25 - Quiz

Bij welke groep hoort een koolmeesje?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 26 - Quiz

Geef een voorbeeld van afval-eters

Slide 27 - Slide

Geef een voorbeeld van een reducent in de natuur

Slide 28 - Slide

Bij welke groep hoort een schimmel?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 29 - Quiz

Producenten
Reducenten
Consumenten
Afvaleters
Mineralen

Slide 30 - Drag question

Bij welke groep hoort een mestkever?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 31 - Quiz

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Waarom moet je strooien?

Slide 32 - Slide

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Door oogsten verdwijnen voedingsstoffen voor afvaleters en reducenten
Strooien van kunstmest heeft mineralen terug aan de natuur
Dierlijke mest <> kuntmest

Slide 33 - Slide

Aan het werk
Opdrachten 6.4 maken

afmaken voedselweb

Slide 34 - Slide