H6.4 - Een kringloop + langs de kust

1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Stukje herhaling H6.3
- Uitleg H6.4 (en H6.5 vwo)
- Feedback bewijs 2 terugkijken
- evt. leerstrategieën bespreken

Slide 2 - Slide

Hoofdstuk 6 - Je groene omgeving
6.1 - Organismen indelen
6.2 - Biotoop onder de loep
6.3 - Eten of gegeten worden
6.4 - Een kringloop
6.5 - Langs de kust

Slide 3 - Slide

6.3 - Eten of gegeten worden
Bladzijde 162

Slide 4 - Slide

Fotosynthese

Slide 5 - Slide

Wie eet wat
Planteneters - eten (delen van) planten
Vleeseters - eten vlees (dus andere dieren)
Alleseters - eten plantaardig en dierlijk voedsel


Slide 6 - Slide

Voedselrelaties
Meest voorkomende relatie is voedselrelatie: A eet B eet C
Voedselketen
Voedselweb
Slide 7 - Slide

Voedselketen
Elk organisme is een schakel
Planten zijn altijd de eerste schakel

Slide 8 - Slide

Voedselweb -> verzameling van voedselketens

Slide 9 - Slide

Aantallen verschillen
1 havik eet meerdere muizen
Er zijn dus veel muizen nodig om een havik te voeden
Alle organismen in een voedselketen vormen een voedselpiramide
 > Piramide van aantallen
> Piramide van gewicht

Slide 10 - Slide

?
?

Slide 11 - Slide

Piramide van biomassa

Slide 12 - Slide

6.4 - Een kringloop
Bladzijde 166

Slide 13 - Slide

Bodemprofiel
1 strooisellaag (natuurlijk afval)
bodemdieren verkleinen afval 
bacteriën & schimmels
2 humuslaag (verkleind nat. afval)
bacteriën & schimmels zetten humus om in mineralen
3 grondlaag 
zand, klei, leem
Mineralen van reducenten

Slide 14 - Slide

Voedselkringloop
Producenten
(produceren O2 en glucose door licht)
Consumenten
(eten producenten) 
Afvaleters
(Consumenten die afval eten)
Reducenten
Breken  afval af tot mineralen

Slide 15 - Slide

Bij welke groep hoort een eik?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 16 - Quiz

Bij welke groep hoort een koolmeesje?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 17 - Quiz

Bij welke groep hoort een schimmel?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 18 - Quiz

Bij welke groep hoort een mestkever?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 19 - Quiz

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Waarom moet je strooien?

Slide 20 - Slide

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Door oogsten verdwijnen voedingsstoffen voor afvaleters en reducenten
Strooien van kunstmest heeft mineralen terug aan de natuur
Dierlijke mest <> kuntmest

Slide 21 - Slide

Bos bemesten?

Slide 22 - Slide

Door oogsten verdwijnen voedingsstoffen voor afvaleters en reducenten
Strooien van kunstmest heeft mineralen terug aan de natuur
Dierlijke mest /kunstmest

Slide 23 - Slide

H6.5 Langs de kust

Slide 24 - Slide

Successie

Slide 25 - Slide

Hoe leren voor de proef?
Hoe leer jij?

Slide 26 - Slide

Aan het werk
Opdrachten 6.3 maken
(3 tot en met 18)

Slide 27 - Slide