Huuhdee sonsoy

9-р анги "Хувь хүн ба нийгэм" бүлэг сэдвийн шалгалт 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Niigem 9Secondary EducationAge 11-13

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 97 min

Items in this lesson

9-р анги "Хувь хүн ба нийгэм" бүлэг сэдвийн шалгалт 

Slide 1 - Slide

1. “Хүн бол уг мөн чанараараа нийгмийн амьтан юм гэж хэн хэлсэн бэ?
A
Дюркгейм
B
Парсонс
C
Аристотель
D
Вебер

Slide 2 - Quiz

2. Харилцааны үйл
явцын бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийг нэрлэн бичнэ үү.

Slide 3 - Mind map

3. Ямар нэгэн мэдээлэл дамжуулахыг зорьж буй тал
A
Мэдээллийг илгээгч
B
Илэрхийлэх
C
Мэдээлэл дамжуулах суваг
D
Хүлээн авагч

Slide 4 - Quiz

4. Харилцааны бүрэлдэхүүнд хэсгийн " Саад" хэмээх ойлголтыг тайлбарлан бичээрэй.

Slide 5 - Open question


A
А
B
В
C
С

Slide 6 - Quiz

5. Хэн нэгнийг хүчээр далайлган ямар нэгэн үйлдэл хийх үйл явц
A
Солилцоо
B
Өрсөлдөөн
C
Зөрчилдөөн
D
Албадлага

Slide 7 - Quiz

6. Проксемикс гэж юу вэ?

Slide 8 - Open question

7. Үгэн бус харилцааны
үүргүүдийг нэрлэн бичээрэй.

Slide 9 - Mind map

8. Биеийн хэл гэж юу вэ?

Slide 10 - Open question

9. Үгэн бус харилцааны үндсэн хэсэгт аль нь орохгүй вэ?
A
Харагдах байдал
B
Нүүрний хувирал
C
Биеийн хэл
D
Дуу хоолой

Slide 11 - Quiz

10. Зөрчилдөөн нь хэдэн үе шаттай вэ?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 12 - Quiz

11. Зөрчилдөөн гэж юу вэ?

Slide 13 - Open question

11. Томас, Килманн нарын
боловсруулсан өрчилдөөнийг
шийдэх аргуудыг
нэрлэн бичээрэй.

Slide 14 - Mind map

12. Ядуурал, ажилгүйдэл нь стрессийн аль төрөлд хамаарах вэ?
A
Амьдралд гарсан гэнэтийн өөрчлөлт
B
Урт хугацааны дарамт, сорилт.
C
Урт хугацааны дарамт, сорилт.
D
Нийгмийн асуудал

Slide 15 - Quiz

13. Стресс гэж юу вэ?

Slide 16 - Open question