Martes, 14 de septiembre

4 VWO
Martes, 14 de septiembre
* registrarse en LessonUp
* repasar el perfecto + indefinido
* distribuir: lista de vocabulario + esquema de los pasados (ir) regulares
1 / 18
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4 VWO
Martes, 14 de septiembre
* registrarse en LessonUp
* repasar el perfecto + indefinido
* distribuir: lista de vocabulario + esquema de los pasados (ir) regulares

Slide 1 - Slide

El lobo
La bruja
El cuento
Los enanitos
El príncipe
El zorro
El suceso

Slide 2 - Drag question

¡Apúntate!
 • Ga naar: lessonup.app
 • registreer je met  e-mail en ww van je schoolmailadres
 • Meld je aan bij de klas met deze code: ermav

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Pretérito perfecto
?
?
?
?
?
?

Slide 5 - Slide

Repaso pretérito perfecto
 • Gebruik: Jet vertelt wat in het verleden
  gebeurd is maar de periode waarin het plaatsvond is nog niet afgesloten
 • De perfecto bestaat altijd uit het hulpwerkwoord 'haber
 • Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han 
 • Er mag nooit iets tussen de pretérito perfecto komen.
   he nadado, has visto, hemos vuelto etc. (hier kan niks tussen)
 • Gebruik wederkerend werkwoord (me, te, se, nos, os, se)
    Me he levantado, te has acostado, se han dormido
 • Zorg dat je ook de onregelmatige deelwoorden leert. 

Voorbeeld: Esta mañana he desayunado . 
Vanochtend heb ik ontbeten. 

Slide 6 - Slide

Practicar el pretérito perfecto
Klik hier en maak onderstaande opdrachten

Opdracht 1: Combineer de meest logische zinnen.
Opdracht 2: Vul het deelwoord in (-ADO / -IDO
Opdracht 3: Memorie, zoek het onregelmatige deelwoord bij het hele ww.
Opdracht 4: Vervoeg de werkwoorden naar de pretérito perfecto 
                           (vergeet de juiste vorm van haber niet!)

Slide 7 - Slide

Pretérito indefinido
?
?
?
?
?
?

Slide 8 - Slide

Uitgangen regelmatige werkwoorden indefinido

Slide 9 - Slide

Repaso pretérito indefinido
 • Gebruik: Je wil vertellen wat er in het verleden gebeurd is en de periode waarin het plaatsvond is afgesloten.
 • Leer de rijtjes met uitgangen.
 • Er zijn werkwoorden met een onregelmatige
   stam. Ze hebben ook een eigen rijtje. 
 • Meerdere onregelmatigheden:
    (dar / ser / ir)
 • Zorg dat je de signaalwoorden herkent. (3.5)
Voorbeeld: Ayer desayuné.
Gisteren heb ik ontbeten. 

Slide 10 - Slide

Practicar el indefinido 

Slide 11 - Slide

Practicar el pretérito perfecto
Klik hier en maak onderstaande opdrachten

Opdracht 1: Combineer de meest logische zinnen.
Opdracht 2: Vul het deelwoord in (-ADO / -IDO
Opdracht 3: Memorie, zoek het onregelmatige deelwoord bij het hele ww.
Opdracht 4: Vervoeg de werkwoorden naar de pretérito perfecto 
                           (vergeet de juiste vorm van haber niet!)

Slide 12 - Slide

El pretérito perfecto

 El pretérito indefinido


Je vertelt over iets wat in het verleden is gebeurd, maar die periode is nog niet afgesloten

Je vormt de perfecto door het hulpwerkwoord
haber (he/has/ha/hemos/habéis/han) + ADO/IDO

Er zijn specifieke signaalwoorden die aangeven dat je de perfecto dient te gebruiken. Zoals: ooit, dit weekend, deze maand, dit jaar, vandaag etc. 

Er zijn onregelmatige vormen zoals: 
ver = visto, decir = dicho, hacer = hecho etc.


Je vertelt over iets wat in het verleden is gebeurd, de periode is geheel afgesloten

Je vormt de indefinido door onderstaande uitgangen.

Er zijn specifieke signaalwoorden die aangeven dat je de indefinido dient te gebruiken. Zoals: gisteren, drie jaar geleden, 2010, afgelopen dinsdag etc. 

Soms een onregelmatige stam en uitgang.

Slide 13 - Slide

Voorbeeld: Ayer desayuné.
Gisteren heb ik ontbeten. 
Voorbeeld: Esta mañana he desayunado . 
Vanochtend heb ik ontbeten. 
Je ziet dus dat de vertaling van de werkwoorden hetzelfde kan zijn. Om die reden is het erg belangrijk naar de context van het verhaal te kijken en naar de signaalwoorden!

Slide 14 - Slide

Indefinido en perfecto
Signaalwoorden!

Slide 15 - Slide

los deberes (jueves, 16/9):
Aprender: 

Slide 16 - Slide

hacemos: ejercicio 1 + 2
timer
12:00

Slide 17 - Slide

Deberes 
para martes, 21 de septiembre

vocabulario 31 t/m 58

Slide 18 - Slide