6. Repaso

¡Buenos días!
Burgos
1 / 12
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

¡Buenos días!
Burgos

Slide 1 - Slide

¿Qué hacemos hoy? 
 • Repaso perfecto
 • Repaso indefinido
 • Practicar perfecto
 • Practicar indefinido 
 • Los deberes 

Slide 2 - Slide

Pretérito perfecto
?
?
?
?
?
?

Slide 3 - Slide

Repaso pretérito perfecto
 • Gebruik: Jet vertelt wat in het verleden
  gebeurd is maar de periode waarin het plaatsvond is nog niet afgesloten
 • De perfecto bestaat altijd uit het hulpwerkwoord 'haber
 • Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han 
 • Er mag nooit iets tussen de vorm van haber en het voltooid
  deelwoord komen: he nadado, has visto, hemos vuelto etc. 
 • Gebruik wederkerend werkwoord (me, te, se, nos, os, se)
    Me he levantado, te has acostado, se han dormido
 • Zorg dat je ook de onregelmatige deelwoorden leert. 

Voorbeeld: Esta mañana he desayunado . 
Vanochtend heb ik ontbeten. 

Slide 4 - Slide

Practicar el pretérito perfecto
Klik hier en maak onderstaande opdrachten

Opdracht 1: Combineer de meest logische zinnen.
Opdracht 2: Vul het voltooid deelwoord in (-ADO / -IDO
Opdracht 3: Memorie, zoek het onregelmatige deelwoord bij het hele ww.
Opdracht 4: Vervoeg de werkwoorden naar de pretérito perfecto 
                           (vergeet de juiste vorm van haber niet!)

Slide 5 - Slide

Pretérito indefinido
?
?
?
?
?
?

Slide 6 - Slide

Repaso pretérito indefinido
 • Gebruik: Je wil vertellen wat er in het verleden gebeurd is en de periode waarin het plaatsvond is afgesloten.
 • Leer de rijtjes met uitgangen.
 • Er zijn werkwoorden met een onregelmatige
   stam. Ze hebben ook een eigen rijtje. 
 • Meerdere onregelmatigheden:
    (dar / ser / ir)
 • Zorg dat je de signaalwoorden herkent. (3.5)
Voorbeeld: Ayer desayuné.
Gisteren heb ik ontbeten. 

Slide 7 - Slide

Uitgangen regelmatige werkwoorden indefinido

Slide 8 - Slide

Practicar el indefinido 

Slide 9 - Slide

Voorbeeld: Ayer desayuné.
Gisteren heb ik ontbeten. 
Voorbeeld: Esta mañana he desayunado . 
Vanochtend heb ik ontbeten. 
Je ziet dus dat de vertaling van de werkwoorden hetzelfde kan zijn. Om die reden is het erg belangrijk naar de context van het verhaal te kijken en naar de signaalwoorden!

Slide 10 - Slide

El pretérito perfecto

 El pretérito indefinido


Je vertelt over iets wat in het verleden is gebeurd, maar die periode is nog niet afgesloten

Je vormt de perfecto door het hulpwerkwoord
haber (he/has/ha/hemos/habéis/han) + ADO/IDO

Er zijn specifieke signaalwoorden die aangeven dat je de perfecto dient te gebruiken. Zoals: ooit, dit weekend, deze maand, dit jaar, vandaag etc. Zie pagina 14 van je module. 

Er zijn onregelmatige vormen zoals: 
ver = visto, decir = dicho, hacer = hecho etc.


Je vertelt over iets wat in het verleden is gebeurd, de periode is geheel afgesloten

Je vormt de indefinido door onderstaande uitgangen.

Er zijn specifieke signaalwoorden die aangeven dat je de indefinido dient te gebruiken. Zoals: gisteren, drie jaar geleden, 2010, afgelopen dinsdag etc. Zie pagina 32 van je module.

Soms een onregelmatige stam en uitgang.

Slide 11 - Slide

Los deberes
1.3 signaalwoorden
1.5 werkwoorden
1.6 werkwoorden 
1.8 vrije tijd

Lunes, 15 de marzo, cuarta hora
Herhaal alle woordenschat van tarea 1
Zorg dat je een planning maakt en het 
leerwerk verdeeld over de gehele week.

Slide 12 - Slide