Lunes 1 de noviembre

4 VWO
Semana 10:

* repasar el perfecto + indefinido

1 / 12
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4 VWO
Semana 10:

* repasar el perfecto + indefinido

Slide 1 - Slide

Pretérito perfecto
?
?
?
?
?
?

Slide 2 - Slide

Repaso pretérito perfecto
 • Gebruik: Jet vertelt wat in het verleden
  gebeurd is maar de periode waarin het plaatsvond is nog niet afgesloten
 • De perfecto bestaat altijd uit het hulpwerkwoord 'haber
 • Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han 
 • Er mag nooit iets tussen de pretérito perfecto komen.
   he nadado, has visto, hemos vuelto etc. (hier kan niks tussen)
 • Gebruik wederkerend werkwoord (me, te, se, nos, os, se)
    Me he levantado, te has acostado, se han dormido
 • Zorg dat je ook de onregelmatige deelwoorden leert. 

Voorbeeld: Esta mañana he desayunado . 
Vanochtend heb ik ontbeten. 

Slide 3 - Slide

Practicar el pretérito perfecto
Klik hier en maak onderstaande opdrachten

Opdracht 1: Combineer de meest logische zinnen.
Opdracht 2: Vul het deelwoord in (-ADO / -IDO)
Opdracht 3: Memorie, zoek het onregelmatige deelwoord bij het hele ww.
Opdracht 4: Vervoeg de werkwoorden naar de pretérito perfecto 
                           (vergeet de juiste vorm van haber niet!)

Slide 4 - Slide

Pretérito indefinido
?
?
?
?
?
?

Slide 5 - Slide

Uitgangen regelmatige werkwoorden indefinido

Slide 6 - Slide

Repaso pretérito indefinido
 • Gebruik: Je wil vertellen wat er in het verleden gebeurd is en de periode waarin het plaatsvond is afgesloten.
 • Leer de rijtjes met uitgangen.
 • Er zijn werkwoorden met een onregelmatige
   stam. Ze hebben ook een eigen rijtje. 
 • Meerdere onregelmatigheden:
    (dar / ser / ir)
 • Zorg dat je de signaalwoorden herkent. (3.5)
Voorbeeld: Ayer desayuné.
Gisteren heb ik ontbeten. 

Slide 7 - Slide

Practicar el indefinido 

Slide 8 - Slide

El pretérito perfecto

 El pretérito indefinido


Je vertelt over iets wat in het verleden is gebeurd, maar die periode is nog niet afgesloten

Je vormt de perfecto door het hulpwerkwoord
haber (he/has/ha/hemos/habéis/han) + ADO/IDO

Er zijn specifieke signaalwoorden die aangeven dat je de perfecto dient te gebruiken. Zoals: ooit, dit weekend, deze maand, dit jaar, vandaag etc. 

Er zijn onregelmatige vormen zoals: 
ver = visto, decir = dicho, hacer = hecho etc.


Je vertelt over iets wat in het verleden is gebeurd, de periode is geheel afgesloten

Je vormt de indefinido door onderstaande uitgangen.

Er zijn specifieke signaalwoorden die aangeven dat je de indefinido dient te gebruiken. Zoals: gisteren, drie jaar geleden, 2010, afgelopen dinsdag etc. 

Soms een onregelmatige stam en uitgang.

Slide 9 - Slide

Voorbeeld: Ayer desayuné.
Gisteren heb ik ontbeten. 
Voorbeeld: Esta mañana he desayunado . 
Vanochtend heb ik ontbeten. 
Je ziet dus dat de vertaling van de werkwoorden hetzelfde kan zijn. Om die reden is het erg belangrijk naar de context van het verhaal te kijken en naar de signaalwoorden!

Slide 10 - Slide

Indefinido en perfecto
Signaalwoorden!

Slide 11 - Slide

Deberes 
PA (C3, bron H, J) eje 25, 29 t/m 32

Slide 12 - Slide