Ondersteunen van clienten op leefgebieden 1A

Ondersteunen van cliënten op leefgebieden 1A
1 / 28
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ondersteunen van cliënten op leefgebieden 1A

Slide 1 - Slide

Vandaag
 • Eigen Regie
 • Opdracht 7
 • Methodieken bespreken
 • Opdracht 8
 • Opdracht 9

Slide 2 - Slide

Eigen regie

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Opdracht 7
Eigen regie. 
Beschrijf concreet waar jij in je leven steeds meer de regie over krijgt.
Start bij de eerste klas van de middelbare school tot nu.
- Op welke punten en gebieden
- Wie had eerst de regie?
- Hoe is het om zelf steeds meer regie te krijgen?
- Heb je naast je eigen regie, nog ondersteuning van anderen?
- Wat is fijn aan eigen regie?
- Wat is lastig aan eigen regie?
En beschrijf dit zo concreet mogelijk, gebruik voorbeelden om het duidelijk te maken. 

Slide 5 - Slide

Methodieken
1. Eigen kracht
2. Per saldo eigen regie
3. EMPOWERMENT
4. Het OER model
5. ROT realiteits oriëntatie training

Slide 6 - Slide

Eigen kracht
Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Slide 7 - Slide

Per saldo eigen regie
Wij helpen jou met persoonlijk advies, juridische dienstverlening, cursussen en voorlichting. Je kunt ons bellen met je vraag en een beroep op ons doen bij vragen rond een klacht of bezwaar. In onze cursussen leer je alle ins en outs over het pgb en hoe je het moet beheren. Als je lid van onze vereniging bent, steun je ons en krijg je allerlei voordelen, zoals ons magazine Eigenwijs. Ook kom je in contact met andere budgethouders, bijvoorbeeld tijdens onze ledenbijeenkomsten.

Slide 8 - Slide

Empowerment
Innerlijke leiderschap, het vermogen om zelf sturing te geven aan de eigen (re)integratie. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

ROT realiteits oriëntatie training
Een trainingsmethodiek waarin het accent ligt op een stimulerende omgeving. Daarin wordt van een aantal structurele en vaste terugkerende elementen uit de werkelijkheid voortdurend informatie verstrekt, m.n. over tijd, plaats en personen. 

Slide 11 - Slide

Opdracht 8
Maak een collage, of een gedicht of een tekening (in een tweetal) over een methodiek. 
De collage, gedicht of tekening moet duidelijk maken wat de methodiek inhoudt en ook wat de studenten van de methode vinden. 

Slide 12 - Slide

Opdracht 9
Je hebt tijdens deze les kennisgemaakt met methodieken. Ga op je stage na welke methodiek daar wordt gebruikt. 

Slide 13 - Slide

Vandaag
 • Terugblik vorige les
 • Methodiek opdracht 9
 • Theorie leefomgeving
 • Opdrachten 10 t/m 13

Slide 14 - Slide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 15 - Mind map

Welke methodiek wordt op je stage gebruikt?

Slide 16 - Mind map

Leefomgeving
Je stage speelt zich af in de leefomgeving van de client. 
Om te zorgen dat alles lekker loopt, is er een regel: er moeten huishoudelijke handelingen worden verricht.
 • opruimen / schoonmaken
 • zorg voor kleding / textiel
 • zorg voor voeding
Dit noemen we HDL: Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen

Slide 17 - Slide

HDL zijn belangrijk
 • Niemand wil wonen/werken in een vieze omgeving
 • Geeft rust en schept duidelijkheid
 • Vergroot woon en leefplezier
 • Structuur en houvast
Als je stage loopt is het natuurlijk belangrijk dat je kunt ondersteunen op het gebied van HDL: Kennis en kunde moeten in orde zijn, beroepshouding. 


Slide 18 - Slide

Beroepshouding
- Echtheid
- Waardering
- Empathie

Een deel zit al in je, een ander deel ga je nog ontwikkelen. 

Slide 19 - Slide

Wat doe jij op stage aan HDL?

Slide 20 - Mind map

Slide 21 - Slide

ADL: Algemene dagelijkse levensverrichtingen

Slide 22 - Slide

Opdracht
Opdracht 1,2,3,4
Uit het digitale werkboek Leefomgeving MZ hoofdstuk 4 
blz. 38/39
Graag een screenshot of antwoorden naar mij mailen. 

Slide 23 - Slide

HDL

Slide 24 - Mind map

Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen 
Er zijn clienten die bijvoorbeeld houden van schoonmaken, anderen zul je moeten motiveren. Je maakt een client dan enthousiast om aan een taak te beginnen en het af te maken. 

Motivatie kan van buitenaf komen, maar ook van binnenuit: intrinsieke motivatie. 

Slide 25 - Slide

Motiveren

Slide 26 - Slide

Aanleerprogramma 
Stap 1: Doel bepalen
Stap 2: Beginsituatie
Stap 3: planning of methode van aanpak
Stap 4: Het registratieformulier
Stap 5: Praktische uitvoering
Stap 6: Evaluatie

Slide 27 - Slide

Opdracht 14
Bedenk een HDL-activiteit voor een client. 
Werk deze activiteit uit aan de hand van het aanleerprogramma stap 1 t/m 5. 
Je vindt het aanleerprogramma in het boek leefomgeving MZ op blz. 70/71

Slide 28 - Slide