Thema 5: Homeostase bij planten

BZL thema 5:
Homeostase bij planten
1 / 37
next
Slide 1: Slide
BiologieSecundair onderwijs

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

BZL thema 5:
Homeostase bij planten

Slide 1 - Slide

Deze Lessonup is een webquest waarmee je volledig zelfstandig het vijfde thema gaat verwerken. Je doet dit op je eigen tempo, maar je houdt natuurlijk rekening met de deadline. (eind volgende les)

Je doorloopt de dia's en je mag je boek gebruiken voor extra info van blz. 148-157Slide 2 - Slide

Na elk stukje theorie zal je een aantal vraagjes krijgen. Deze vraagjes zullen meetellen als evaluatie (10 punten).

Je doorloopt deze Lessonup alleen en neemt deze opdracht serieus. Stel gerust vragen als er iets niet duidelijk is.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

1. Van prikkel tot reactie
BIJ EEN PLANT:
 • Receptor: geen zintuigcellen, maar prikkelgevoelige moleculen 
 • Prikkels: licht, zwaartekracht, warmte en tast
 • Prikkels geven info over: standplaats, moment van de dag, tijd van het jaar, aanwezigheid andere planten, groeirichting, ..

Slide 5 - Slide

Het organisme als systeem
Het organisme als systeem
stelsel
cel
weefsel
orgaan
organisme

Slide 6 - Slide

2. Organen van de bloemplant

Slide 7 - Slide

Plaats de plantenonderdelen bij de passende foto!
Bladeren
Bloem
Wortels
Stengel

Slide 8 - Drag question

Benoem de aangeduide plantonderdelen.
vrucht met zaden
blad
wortel
bloem
stengel

Slide 9 - Drag question

Op de foto zie je de
worteltop met ...
van een chilipeper plant.
A
wortelhaartjes
B
zijwortels
C
hoofdwortel

Slide 10 - Quiz

2. Organen van de bloemplant
 • Wortel: hoofdwortel, zijwortel en wortelharen
 • Stengel: stevigheid + transport  water, mineralen en voedingsstoffen
 • Blad: bloedgroenkorrels of chloroplasten --> groene kleur + fotosynthese
 • Blad: huidmondjes: in- en uitstroom CO2, O2 en waterdamp
 • Bloem: geslachtelijke voortplanting

Slide 11 - Slide

7.2 De plantenorganen
Voedingsstoffen leveren aan een kiemend zaadje.
Opwaarts transport van water en mineralen.
Water en mineralen opnemen uit de bodem, vasthechting in de bodem.
Neerwaarts transport van water en suikers, (eiwitten en vetten.)
Water verdampen, voedingsstoffen aanmaken voor de vorming van bloemen, vruchten en de energie-opslag in stengel en wortels.
Geslachtelijke voortplanting: vormen van zaden.
Wortels
Stengel
Blad
Bloem
Vrucht

Slide 12 - Drag question

3. Weefsels van de bloemplant
Wortels, stengels en bladeren bestaan allemaal uit dezelfde weefseltypes:
 • Huidweefsel
 • Transportweefsel 
 • Grondweefsel

Slide 13 - Slide

3.1 Huidweefsel
 • Buitenkant van de plant
 • Bescherming tegen ziekteverwekkers + beschadigingen

 • Meerjarige planten: dikke schors = periderm of bast
 • Eenjarige kruidachtige planten: dunne buitenste beschermlaag = epidermis
 • Wortels: andere vorm epidermis = rhizodermis

Slide 14 - Slide

3.2 Transportweefsel
Transport van water, mineralen en voedingsstoffen

2 soorten weefseltypes:
 • xyleem of houtvaten = transport van water en mineralen vanuit wortels naar de rest van de plant (tegen de zwaartekracht in) 
 • floëem of zeefvaten = transport van water met organische moleculen (vb: glucose door plant zelf gevormd). Vanuit bladeren naar de andere delen van de plant

Slide 15 - Slide

3.3 Grondweefsel
Overige weefsel dat geen huid- of transportweefsel is. 

Zit tussen de andere weefsels: 
 • steun geven
 • opslag voedingsstoffen

Grondweefsel onder epidermis van het blad en de stengel: schors of cortex

Slide 16 - Slide

3.3 Grondweefsel
Overige weefsel dat geen huid- of transportweefsel is. 

Zit tussen de andere weefsels: 
 • steun geven
 • opslag voedingsstoffen

Grondweefsel onder epidermis van het blad en de stengel: schors of cortex

Slide 17 - Slide

Het huidweefsel noemen we ook een epidermis.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Het xyleem zorgt voor het transport van water met organische moleculen zoals glucose. Het floëem zorgt voor het transport van water en mineralen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Grondweefsel zorgt voor steun en voor de opslag van voedingsstoffen zoals zetmeel.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

5. Conductoren: hormonen
 • Floëem vervoert naast water, voedingsstoffen en mineralen ook hormonen
 • Hormoon bereikt doel, binden zich aan de juiste membraamreceptoren in doelwitcellen, reactie vindt plaats
 • 8 verschillende hormoontypes in planten, waaronder auxine en ethyleen 

Slide 21 - Slide

5. Conductoren: hormonen
Auxine:
 • Bevorderen celstrekking en stengelgroei
 • Vorming bijwortels
 • Voorkomen bladverlies
 • Bevordering vruchtvorming
 • Stimuleren ethyleenproductie
 • Voorkomen zijscheuten

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

5. Conductoren: hormonen
Ethyleen:
 • Sturen van bloem- en bladverlies
 • Bevorderen van fruitrijping

Slide 24 - Slide

Bladverlies

Slide 25 - Slide

Het gas dat door bananen gemaakt wordt heeft effect op andere vruchten.
Wat voor een stof is dat gas?
A
Hormoon
B
Impuls

Slide 26 - Quiz

Planten beschikken niet over een zenuwstelsel om informatie door te geven. Ze doen dat via hormonen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quiz

Hormonen worden getransporteerd via het xyleem
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quiz

Ethyleen zorgt ervoor dat vruchten rijp worden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 29 - Quiz

Door temperatuurdaling daalt de productie van ethyleen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 30 - Quiz

6. waterhuishouding

Slide 31 - Slide

Transport in een plant.
 • Via vaatbundels vervoeren planten water, mineralen en glucose binnen de plant.
 • Xyleem vervoert water en mineralen omhoog naar de bladeren.
 • floëem vervoert glucose en andere voedingsstoffen richting de wortels.

Slide 32 - Slide

In het volgend filmpje:
houtvaten= xyleem
bastvaten= floëem

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Xyleem
floëem

Slide 35 - Slide

Welke begrip horen bij welke omschrijving
Zuigkracht
Worteldruk
Capillaire werking
Het water "kleeft"aan de wanden van de dunne buisjes omhoog
De wortels nemen water en mineralen op en drukken dit omhoog in de houtvaten
De bladeren "zuigen" ,door verdamping uit de huidmondjes, de vloeistof omhoog 

Slide 36 - Drag question


In welke richting verloopt het transport in het floëem?

A
Van de bladeren naar de wortels.
B
Van de bladeren naar alle delen van de plant.
C
Van de wortels naar de bladeren
D
Van de wortels naar alle delen van de plant.

Slide 37 - Quiz