Present Continuous

1 / 22
next
Slide 1: Video
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

DOEL
  1. ik weet wat de Present Continous is
  2. ik kan de Present Continuous maken
  3. ik weet wanneer ik de Present Continuous gebruik

Slide 2 - Slide

1. Ik weet wat de Present Continuous is.  • duurvorm / -ingvorm
  • je vertaalt het met 'aan het .....'

Slide 3 - Slide

2. Ik kan de Present Continuous maken.
to be (zijn)
AM
ARE
IS
werkwoord
ING
+
+

Slide 4 - Slide

3. Ik weet wanneer ik de Present Continuous gebruik.


  • now / at the moment / listen; ..... / look; .....
  • de handeling duurt even (aan het praten, aan het slapen, aan het lezen, etc.)

Slide 5 - Slide

3. Ezelsbruggetje
 Present ContiNUous


  • NU / op dit moment / luister; ..... / kijk; .....

Slide 6 - Slide

Oh ja!
sommige werkwoorden eindigen op een 'stomme e'
(je schrijft hem wel maar je hoort hem niet)
move - moving
drive - driving
hope - hoping
make - making

Slide 7 - Slide

Oh ja! Oh ja!
sommige werkwoorden krijgen een verdubbeling van de medeklinker als er een klinker voor staat:
travel - travelling
run - running
plan - planning
swim - swimming
stop - stopping

Slide 8 - Slide

Get set...
Ready? Steady? Go!

Slide 9 - Slide

I .......... (listen) to music at the moment.
A
am listening
B
are listening
C
is listening

Slide 10 - Quiz

They .......... (read) the book The city of bones.
A
are reading
B
am reading
C
is reading

Slide 11 - Quiz

Look! The dog .......... (play) with the ball.
A
is play
B
is playing
C
are play
D
are playing

Slide 12 - Quiz

Max Verstappen .......... (race) at the track.
A
is raceing
B
are racing
C
is racing
D
are racing

Slide 13 - Quiz

We .......... (drink) some tea.
A
am drinking
B
are drinking
C
is drinking

Slide 14 - Quiz

It .......... (freeze) in here.
A
is freezing
B
are freezing
C
is freezeing
D
are freezeing

Slide 15 - Quiz

You .......... (study) hard.
A
are studying
B
are studing

Slide 16 - Quiz

The cows .......... (eat) grass.
A
is eating
B
are eating
C
am eating

Slide 17 - Quiz

I .......... (plan) a trip now.
A
am planning
B
am planing

Slide 18 - Quiz

It .......... (rain) right now.
A
is raining
B
are raining

Slide 19 - Quiz

I .......... (swim) in the pool.
A
am swiming
B
am swimming

Slide 20 - Quiz

Ik kan de Present Continuous maken.
A
Ja :-)
B
Nee :-(
C
Een beetje

Slide 21 - Quiz

Om mezelf te verbeteren wil ik het liefste:
A
persoonlijke uitleg
B
extra oefenen op papier
C
extra oefenen op de computer
D
uitleg in de les

Slide 22 - Quiz