Aantal tijgers in Nepal bijna verdubbeld

Aan het einde van deze blokles weet ik:
- wat oriënteren op een tekst is
- ken ik meer woorden rondom deze tekst
- kan ik informatie uit de tekst halen
- weet ik waar een verwijswoord naar heeft verwezen
- kan ik een samenvatting maken

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Aan het einde van deze blokles weet ik:
- wat oriënteren op een tekst is
- ken ik meer woorden rondom deze tekst
- kan ik informatie uit de tekst halen
- weet ik waar een verwijswoord naar heeft verwezen
- kan ik een samenvatting maken

Slide 1 - Slide

Ik heb aan het einde van deze blokles ... antwoorden goed
07

Slide 2 - Poll

Oriënteren op de tekst
Oriënteren betekent: lees de titel, bekijk eventuele plaatjes, lees de inleiding, kopjes en bekijk de bron.

Slide 3 - Slide

Wat weet jij al over tijgers in Nepal?

Slide 4 - Mind map

Informatie uit de tekst halen
Lees de inleiding. Wat past het best aan het eind van de inleiding?
A. Het WNF hoopt dat het beter wordt.
B. Het WNF is blij met het resultaat.
C. Het WNF vindt het fijn dat de tijger nu gered is.
D. Het WNF vindt het jammer dat het alleen in Nepal is.

Slide 5 - Slide

Lees de inleiding. Wat past het best aan het eind van de inleiding?
A
Het WNF hoopt dat het beter wordt.
B
Het WNF is blij met het resultaat.
C
Het WNF vindt het fijn dat de tijger nu gered is.
D
Het WNF vindt het jammer dat het alleen in Nepal is.

Slide 6 - Quiz

Verwijswoorden
Lees In 2010 … TX2-doelstelling. (r. 9-11)
In r. 11 staat: Ze noemden het de TX2-doelstelling. Wat betekent het in deze zin?
A. de dertien landen waar tijgers in het wild leven (r. 9)
B. de afspraak om te proberen het aantal tijgers te verdubbelen (r. 9-10)
C. het Chinese jaar van de Tijger (r. 11)
D. om te voorkomen dat de tijger zou uitsterven (r. 12)

Slide 7 - Slide

Lees In 2010 … TX2-doelstelling. (r. 9-11)
In r. 11 staat: Ze noemden het de TX2-doelstelling. Wat betekent het in deze zin?
A
de dertien landen waar tijgers in het wild leven (r. 9)
B
de afspraak om te proberen het aantal tijgers te verdubbelen (r. 9-10)
C
het Chinese jaar van de Tijger (r. 11)
D
om te voorkomen dat de tijger zou uitsterven (r. 12)

Slide 8 - Quiz

De hoofdzaak uit een tekst halen
Waar gaat het stukje onder het kopje Uitsterven voorkomen vooral over?
A. over de aantallen tijgers
B. over de bedreigingen van de tijger
C. over de TX2-doelstelling
D. over het jaar van de Tijger

Slide 9 - Slide

Waar gaat het stukje onder het kopje Uitsterven voorkomen vooral over?
A. over de aantallen tijgers
B.
C.
D.
A
over de aantallen tijgers
B
over de bedreigingen van de tijger
C
over de TX2-doelstelling
D
over het jaar van de Tijger

Slide 10 - Quiz

Woordenschat
Lees: Een … 3200. (r. 12 t/m 14)
Wat wordt bedoeld met slechts?
A. maar
B. alleen
C. toch nog
D. meer dan

Slide 11 - Slide

Lees: Een … 3200. (r. 12 t/m 14)
Wat wordt bedoeld met slechts?
A
maar
B
alleen
C
toch nog
D
meer dan

Slide 12 - Quiz

Kopjes
Welk ander kopje past het best in plaats van Katachtigen?
A. Bengaalse tijger
B. Koning van de jungle
C. Prooi
D. Verschillende soorten

Slide 13 - Slide

Welk ander kopje past het best in plaats van Katachtigen?
A
Bengaalse tijger
B
Koning van de jungle
C
Prooi
D
Verschillende soorten

Slide 14 - Quiz

Verwijswoorden
In r. 18 staat: Dat betekent koning. Wat betekent dat in deze zin?
A. tijger
B. ‘Wang’
C. van de jungle
D. het Chinese

Slide 15 - Slide

In r. 18 staat: Dat betekent koning. Wat betekent dat in deze zin?
A
tijger
B
‘Wang’
C
van de jungle
D
het Chinese

Slide 16 - Quiz

Samenvatting
Welke bewering is waar volgens deze tekst?
A. Het helpt om maatregelen te nemen om het aantal tijgers te laten groeien.
B. Het WNF vindt tijgers de belangrijkste dieren op de wereld.
C. Stropers doden nu andere dieren in plaats van tijgers.
D. Tijgers leven tegenwoordig op een andere manier dan vroeger.

Slide 17 - Slide

Welke bewering is waar volgens deze tekst?
A
Het helpt om maatregelen te nemen om het aantal tijgers te laten groeien.
B
Het WNF vindt tijgers de belangrijkste dieren op de wereld.
C
Stropers doden nu andere dieren in plaats van tijgers.
D
Tijgers leven tegenwoordig op een andere manier dan vroeger.

Slide 18 - Quiz

Ik had ... antwoorden goed:
07

Slide 19 - Poll

Mijn voorspelling is uitgekomen:
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Tot slot:
Wat heb je vandaag geleerd en wat ga je onthouden voor de volgende keer?

Slide 21 - Mind map