CGI Professionele ontwikkeling en kwaliteit

CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 


16 september 2022

1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 


16 september 2022

Slide 1 - Slide

Inleiding 
* Eigen deskundigheid, professionalisering
* Delen met collega’s
* Vakliteratuur
* Feedback van collega’s
* Bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Slide 2 - Slide

Voorbeeld van professionele ontwikkeling?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

DESKUNDIGHEID

Slide 6 - Mind map

Hoe word je deskundig?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Inleiding
Zowel het werkveld als de maatschappij zijn continue in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Om het werk goed te kunnen blijven doen, is het voor een professional nodig zich voortdurend te ontwikkelen en bij te dragen aan kwaliteit van zorg. De Verzorgende-IG doet dat door feedback te vragen en te geven en door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in het werk. Daarnaast levert ze een bijdrage aan de prof. ontwikkeling van anderen en het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden die binnen een organisatie worden uitgevoerd.

Slide 10 - Slide

Kerntaken en werkprocessen
Kerntaken
Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

Werkprocessen
Zorgt voor professionele ontwikkeling ( Reflectieve EBP professional)
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg ( Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Slide 11 - Slide

Bewijsstukken
Bevorderen van je professionele ontwikkeling.                        (maximaal 5 bewijsstukken)

Bijdragen aan goede kwaliteit van zorg.                                        (maximaal 5 bewijsstukken)

Slide 12 - Slide

Eisen bewijsstukken 
- Uniek en van jezelf
- Actueel en gedurende de opleiding verzameld
- Dekt één of meerdere beoordelingscriteria 

- Gevarieerd, tijdens verschillende situaties verzameld

Slide 13 - Slide

Beoordelingscriteria 
1. Onderbouwt hoe en waarom zij proactief vakinhoudelijke  ontwikkelingen en veranderde wet- en regelgeving in de sector heeft bijgehouden.  

2. Onderbouwt hoe zij feedback doelbewust heeft gebruikt om zich verder te ontwikkelen.  

Slide 14 - Slide

Vakinhoudelijke ontwikkeling bijgehouden?

Slide 15 - Open question

Welke feedback gebruikt voor verdere ontwikkeling?

Slide 16 - Open question

Beoordelingscriteria 
3. Onderbouwt hoe zij voor haar werkzaamheden meetbare en uitdagende verbeterdoelen heeft geformuleerd en hoe zij haar verantwoordelijkheid heeft getoond om deze te behalen.  

4. Onderbouwt op welke wijze ze eigen kennis en expertise begrijpelijk heeft overgedragen.   

Slide 17 - Slide

Welk meetbaar doel geformuleerd?

Slide 18 - Open question

Geef een voorbeeld waarin jij kennis hebt overgedragen aan een collega.

Slide 19 - Open question

Beoordelingscriteria 
5. Onderbouwt hoe zij heeft bijgedragen aan de inzet van technologische hulpmiddelen binnen de organisatie.   

6. Onderbouwt hoe zij doelgericht de eigen deskundigheid heeft ingezet om de werkzaamheden en de zorg te verbeteren.  

Slide 20 - Slide

Welk technologisch hulpmiddel heb jij ingezet bij bewoner of cliënt?

Slide 21 - Open question

Welke eigen deskundigheid ingezet om werkzaamheden te verbeteren?

Slide 22 - Open question

Beoordelingscriteria 
7. Onderbouwt hoe tijdens haar werkzaamheden de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan goede kwaliteit van zorg.    

8. Onderbouwt op welke wijze ze anderen gemotiveerd heeft om kwaliteitsvoorschriften correct te hanteren.   

Slide 23 - Slide

Protocol, procedure of wettelijke richtlijn heeft bijgedragen aan goede kwaliteit van zorg?

Slide 24 - Open question

Eigen motivatie overgebracht voor het hanteren van kwaliteitsvoorschriften?

Slide 25 - Open question

Beoordelingscriteria 

9. Onderbouwt op welke wijze zij gesignaleerde knelpunten besproken heeft met de juiste persoon.  

Slide 26 - Slide

Gesignaleerd knelpunt besproken met de juiste persoon

Slide 27 - Open question

Bijlage 1: bewijsformulier 
Per bewijsstuk een bewijsformulier

Slide 28 - Slide

Bijlage 2: overzicht bewijsstukken 

Slide 29 - Slide

Vragen ?

Slide 30 - Slide

Meer zicht op het examen gekregen van professionele ontwikkeling en kwaliteit?
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

Wat vond je van de les
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll