Les 7 SAOV

Wat hebben we vorige les gedaan?
Vorige les hebben we 5.3 achtergronden en oorzaken behandeld.

De vorige les was uitgevallen wegens corona omstandigheden en konden we eerder kerstvakantie vieren..

Dat betekend voor vandaag.. BIKKELEN!!
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat hebben we vorige les gedaan?
Vorige les hebben we 5.3 achtergronden en oorzaken behandeld.

De vorige les was uitgevallen wegens corona omstandigheden en konden we eerder kerstvakantie vieren..

Dat betekend voor vandaag.. BIKKELEN!!

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
Vandaag gaan we twee paragrafen doornemen namelijk;

  1.  5.4 Voor ieder kind een plek
  2. 5.5 Een passende aanpak voor ieder kind

Slide 2 - Slide

5.4 Voor ieder kind een plek
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk in de gewone kinderopvang en in het gewone onderwijs blijven. De kans dat een kind met een bijzonderheid een gewoon leven kan leiden wordt daardoor groter.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wet Passend Onderwijs
De Wet Passend Onderwijs (sinds 01-08-2014) zorgt ervoor dat alle kinderen in ons land een passende onderwijsplek krijgen. Hiervoor werken in het gewone onderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4, samen in de regionale samenwerkingsverbanden.

Slide 6 - Slide

Zorgplicht
Alle scholen hebben zorgplicht. Zij moeten een passende plek zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft.


Slide 7 - Slide

5.5 Een passende aanpak voor ieder kind
Wanneer je als pedagogisch werker een aantal keer iets opvallends bij een kind ziet, bespreek je dit met je collega's of met de leerkracht of docent. Nadat een kind geobserveerd is, wordt er met elkaar besloten wat het kind nodig heeft en wat dus de beste aanpak is. Ouders worden hierbij betrokken en soms ook andere deskundigen als een orthopedagoog, arts of een therapeut. 

Slide 8 - Slide

Opdracht
Lees uit het boek blz 170 t/m 175.

Na tien minuten doen we een kleine quiz!
timer
10:00

Slide 9 - Slide

Een kind heeft gescheiden ouders en heeft het moeilijk, waar houdt je rekening mee?
A
Je zorgt er voor dat het kind zich focust op maar één ouder
B
je verteld over je eigen problemen
C
je geeft het kind extra aandacht en toont begrip voor de situatie
D
je betrekt ouders niet meer bij de ontwikkelingen van het kind

Slide 10 - Quiz

Een kind is onlangs uit huis geplaatst. Hoe ga je met het kind om als hij een rotdag heeft?
A
Een luisterend oor bieden en extra aandacht bieden
B
Ieder kind heeft wel eens iets, hij moet gewoon meedoen met de rest
C
Je neemt de rol aan van een psycholoog of therapeut

Slide 11 - Quiz

Luuk vertoont dagelijks gedragsproblemen, vandaag is hij uitzonderlijk lief en behulpzaam. Wat doe je?
A
Geen aandacht schenken, hij zal straks wel weer lastig doen
B
Aan Luuk vragen of hij van iemand op zijn kop heeft gehad
C
Vragen of hij vandaag ergens mee zit, dit is geen normaal gedrag
D
Complimenten geven en kwaliteiten benoemen

Slide 12 - Quiz

Nienke vertoond al een uur negatief gedrag. Wat doe je?
A
Een luisterend oor bieden
B
Negeren
C
Complimenten geven

Slide 13 - Quiz

Je wil dat het negatieve gedrag (schelden) van Nienke stopt. Wat doe je?
A
Corrigeren/ apart zetten of afleiden
B
Een grapje maken

Slide 14 - Quiz

Huiswerk
Uit het werkboek DCO blz 88 t/m 92.  De individuele opdrachten op blz 92 hoeven niet. 

Tot volgende week !!

Slide 15 - Slide