3.1 China en het modern imperialisme- II

HC China
1842-2001
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

HC China
1842-2001

Slide 1 - Slide

3.1 China en het modern imperialisme
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht? (1842-1911)

Slide 2 - Slide

De Qing-dynastie

Slide 3 - Slide

Wat weet je nog over het bestuur van de Qing dynastie?

Slide 4 - Mind map

- Keizer door de Hemel aangewezen
- Regeerde met behulp van Mandarijnen
- Boeren accepteerden plek mede door leer van Confucius

Slide 5 - Slide

Wat was niet een van de problemen voor de machtspositie van de Qing dynastie?
A
corruptie
B
geen geschikte erfopvolger
C
hongernoden
D
modern imperialisme

Slide 6 - Quiz

China beperkte de mogelijkheden om handel te drijven voor Europeanen.
Waar konden westerlingen dit (beprekt) wel doen?
A
Katon
B
Shanghai
C
Bejing
D
Shenzhen

Slide 7 - Quiz

Waarom hadden Chinezen over het algemeen weinig interesse voor de westerse producten?

Slide 8 - Mind map

Met welk product wisten de Engelsen uiteindelijk succes te boeken onder de Chinese bevolking?

Slide 9 - Open question

Britten uiteindelijk toch een product op de markt: opium
Verbod op opium door Chinese regering
Weinig effect -> via Kanton veel illegale opiumhandel
(zeer winstgevend voor de Britten)

Door massale verslaving raakte Chinese samenleving totaal ontwricht -> 1839: 20.000 kisten opium werden door de keizer vernietigd

Slide 10 - Slide

Gevolg: Eerste opium oorlog (1839 -1842)
Wat waren de gevolgen voor China van de eerste opiumoorlog?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Gevolgen van de 1e Opiumoorlog waren voor China:

Slide 13 - Mind map

Verdrag van Nanking (1842)
- Chinezen moesten flinke schadevergoeding betalen
- 5 havens volledig opengesteld voor handel
- Hong Kong werd een Britse kolonie

Slide 14 - Slide

Lees blz. 301 t/m 305 ( tot ongelijke verdragen)


Maak vragen 2 t/m 5

Slide 15 - Slide

Met welk verdrag begonnen de reeks van ongelijke Verdragen? (zonder lidwoord)

Slide 16 - Open question

- Na GB probeerde ook FA, de VS en RU invloed in China te vergroten
- Rusland zag Mantsjoerije als onderdeel van hun invloedsfeer 
- In veel steden (Shanghai) nam westerse invloed toe 
- Chinese regering verloor steeds meer zeggenschap
- In de verdragen werd voor buitenlanders extraterritorialiteit opgenomen

Slide 17 - Slide

Wat zou dit in kunnen houden?

Slide 18 - Open question

Extraterritoriaal:
 Buitenlanders vielen niet langer onder Chinese wetgeving en wetspraak, maar konden door eigen rechtbanken op Chinees grondgebied worden berecht

Slide 19 - Slide

Tweede Opiumoorlog 1856
- Tweede Opiumoorlog doordat China zich ging verzetten tegen nieuwe Britse economische eisen (weer nederlaag voor China en wederom vernederend verdrag)

Slide 20 - Slide

Opstanden
- Door ongelijke verdragen hadden buitenlandse mogendheden hun positie in China verstevigd
- Macht van de keizer ernstig ondermijnd 
- Tussen 1851 en 1868 twee grote volksopstanden tegen Chinese overheid
- Taipingopstand (olv Hong) tegen de keizer

Slide 21 - Slide

- Tegelijkertijd overstroomde de Gele rivier (grote problemen)
- Overheid deed niks --> bevolking kwam in opstand (Nianopstand)
- Gewapende acties tegen grootgrondbezitters
- Opstanden met grote moeite neergeslagen
- 1861: zelfversterkingsbeweging: militaire en technische modernisering

Slide 22 - Slide

Bokseropstand
- Er kwamen een aantal hervormingen --> tegenstanders hiervan
- Cixi (keizerin-weduwe) steunde tegenstanders
- Nam macht over en draaide veel hervormingen terug
- Geheimzinnige rebellen beweging: Genootschap der Vuisten van de Gerechtvaardigde Eensgezindheid (Boksers)
- Gewelddadige acties tegen westerse imperialisten

Slide 23 - Slide

Revolutie
- Macht van de Qing verder verzwakt door steun Cixi aan rebellen
- Leger werd gemoderniseerd, examenstelsel afgeschaft, meer mogelijkheden tot inspraak bestuur (hervormingen om Qing te redden)
- Cixi overleed, Puyi op de troon (3 jaar oud)

Slide 24 - Slide

- Revolutionaire ideeen verspreidden zich snel 
- Nieuwe nationalistische beweging olv Sun Yatsen
- Qing-dynastie kwam ten val 
(1644-1912)
- Shikai president Republiek China 

Slide 25 - Slide

Volgende les 
Donderdag oefenen met de stof en tijd voor alle vragen

Vergeet niet de taak van deze week: opdrachten 3.1 

Slide 26 - Slide