6.4 Een kringloop

Hoofdstuk 6
6.4 Een kringloop
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Hoofdstuk 6
6.4 Een kringloop

Slide 1 - Slide

In deze LessonUp:

 • 6.3 herhalen
 • uitleg van 6.4

Hierna kun je:
 • uitleggen waar natuurlijk afval blijft
 • uitleggen waarom een bos nooit mest nodig heeft
 • waarom boeren hun land wel bemesten

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Waar blijft afval in de natuur?
Al het dode materiaal van de natuur noemen we natuurlijk afval (zoals poep, dode dieren, bladeren). 

Natuurlijk afval komt uiteindelijk op de bodem terecht. De laag met natuurlijk afval noem je de strooisellaag.Slide 4 - Slide

Bodemprofiel 

1 strooisellaag
bodemdieren
bacteriën & schimmels
2 humuslaag 
verkleind natuurlijk afval
3 grondlaag
zand, klei, leem

Slide 5 - Slide

Strooisellaag
Laag met natuurlijk afval (= dood organisch materiaal)

Hierin zitten bodemdieren.
Bodemdieren eten natuurlijk afval: wormen eten blad, doodgravers eten dode muis.
In deze laag zitten ook bacteriën en schimmels!


Slide 6 - Slide

Humus
Donkere laag  korrels onder de strooisellaag.
Dit ontstaat wanneer de bodemdieren het natuurlijk afval heel klein hebben gemaakt.

In deze laag zitten ook bacteriën en schimmels! 
Bacteriën en schimmels zetten de humus om in mineralen!


Slide 7 - Slide

Grondlaag
De onderste laag is de grondlaag. Deze kan uit zand, leem of klei bestaan. 
Hier komen de mineralen terecht die zijn opgelost in water.


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Voedselkringloop
Planten hebben mest nodig (mineralen)
In een bos hoef je geen mest te strooien
Er ontstaat telkens opnieuw mest door
natuurlijk afval wat wordt omgezet in
mineralen > dit noem je de voedselkringloop

Slide 10 - Slide

Producenten-consumenten-afvaleters-reducenten
 • Planten noemen we producenten --> fotosynthese (produceren glucose)
 • Dieren eten planten of andere dieren; noemen we consumenten (consumeren voedingsstoffen)
 • Dieren en planten gaan dood, de dode resten worden opgeruimd door afvaleters (bodemdieren)
 • De reducenten ruimen het overgebleven afval op (schimmels/bacteriën)
 • Planten hebben mineralen nodig, dit zit in mest, mest wordt gemaakt door de reducenten
afvaleters

Slide 11 - Slide

Voedselkring-loop
 • Planten noemen we producenten --> produceren glucose (fotosynthese)
 • Dieren eten planten of andere dieren; noemen we consumenten
 • Bodemdieren eten het natuurlijk afval (afvaleters, ook consumenten)
 • Schimmels en bacteriën ruimen het overgebleven afval op (dit zijn reducenten)
 • Planten hebben mineralen nodig, dit zit in mest, mest wordt gemaakt door de reducenten

Slide 12 - Slide

Functie van Reducenten
 • Bacteriën & schimmels   zijn reducenten.
 • Zij kunnen als enige organismen op aarde van dode resten weer mineralen (voedingstoffen) maken voor de planten.
 • Zij verminderen/reduceren de afvalberg in de natuur

Slide 13 - Slide

producent
consument
reducent
afvaleter

Slide 14 - Drag question

Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Mineralen

Slide 15 - Drag question

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Voedselkringloop
Boeren moeten hun land wel bemesten. Waarom?
De voedselkringloop wordt onderbroken:
 • de boer oogst de groenten/haalt de planten weg
 • hierdoor is er geen natuurlijk afval > geen mineralen!
 • De boer zaait weer plantjes, die hebben wel mineralen nodig!
 • De boer strooit kunstmest / dierlijke mest zodat de plantjes kunnen groeienSlide 18 - Slide

Huiswerk
 • HV: 3 t/m 12 + 14 t/m 16 
 • mh: 3 t/m 11 + 13 t/m 15

Slide 19 - Slide