PDO - Les 5 20-21

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 5
1 / 28
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 5

Slide 1 - Slide

Terugblik

 • Theorie > Hoofdstuk 2 
          Zijn er nog vragen/onduidelijkheden?
 • Theorievragen (werkboek) > stand  van zaken
                 Lukt het???    
 • Opdracht: Het kind als centrum van de wereldSlide 2 - Slide

Wat is een ander woord voor cognitie?
A
Begrijpen
B
Gevoel
C
Inzien
D
Kennis

Slide 3 - Quiz

Als je waarnemingen en ervaringen combineert, spreken we over:
A
Begrijpen
B
Denken
C
Ontwikkeling
D
Vaardigheden

Slide 4 - Quiz

Welke van de zintuigen is het beste in staat om emotionele herinneringen op te roepen?

Slide 5 - Open question

Van welke ontwikkeling is sprake bij:
Leren wat goed en kwaad is
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Morele ontwikkeling
D
Emotionele ontwikkeling

Slide 6 - Quiz

Hoofdstuk 6 - Taal
Onderwerpen die aan bod komen:


6.1 Taal en denken
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
6.3 Taalontwikkeling bij ouderen kinderen
6.4 Meertaligheid

Slide 7 - Slide

Hoofdstuk 6 - Leerdoelen
 • Je weet hoe taal en denken te maken hebben met zelfbewustzijn.
 • Je weet hoe je de ontwikkeling van taal stimuleert en welke rol rijke taal
    daarbij heeft.
 • Je weet hoe belangrijk taalcultuur, lichaamstaal en woordenschat zijn
    in taalontwikkeling.
 • Je kent de belangrijkste kenmerken van meertaligheid en je herkent
    taalontwikkelingsfasen bij meertalige kinderen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Werkvorm
Paragraaf 6.2 is verdeeld in drie fasen.


 • Op de volgende dia staan verschillende begrippen.
 • Verdeel een blaadje in 3 rijen. 
 • Plaats de begrippen bij de juiste fase.
 • Gebruik je boek op blz. 141 t/m 151.


Slide 10 - Slide

0 tot 1 jaar

1 tot 2,5 jaar
2,5 tot 5 jaar

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Verwerking 
Hoofdstuk 6:

 • GOED doorlezen van H 6 in je LEERBOEK (blz. 154 t/m 166)
 • Globaal doorlezen de § 6.3 en 6.4

 • Maken: de theorievragen van § 6.1 en 6.2


Slide 27 - Slide

Afsluiting

Nog vragen???

Slide 28 - Slide