PDO - Les 6

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 6
1 / 23
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 6

Slide 1 - Slide

Terugblik
 • Theorie > Hoofdstuk 6  (6.1 en  6.2)
          Zijn er nog vragen/onduidelijkheden?

 • Opdracht: Het kind als centrum van de wereld . Samen kijken naar de ingeleverde opdrachten. Inleverdatum was gisteren.
       Slide 2 - Slide

Ontwikkeling van taal en denken kun je goed apart bekijken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Bij welke woordenschat horen de woorden die een kind ook zelf gebruikt?
A
Receptieve woordenschat
B
Productieve woordenschat

Slide 4 - Quiz

In welke leeftijd leert het kind heel veel nieuwe woorden?
A
0-1 jaar
B
2,5-5 jaar
C
1-2,5 jaar
D
5-9 jaar

Slide 5 - Quiz

Wat is metalinguïstisch bewustzijn?
A
Door hebben dat taal achterblijft.
B
Begrijpen dat taal heel snel wordt aangeleerd.
C
Zelf nadenken over taal.
D
Kinderen corrigeren andere kinderen.

Slide 6 - Quiz

Wat is rijke taal?
A
Hele moeilijke woorden gebruiken.
B
Kinderen verbeteren wanneer ze iets fout zeggen.
C
Taal gebruiken die het kind nog niet kent.

Slide 7 - Quiz

Wat is ontluikende geletterdheid?
A
Een kind wordt zich bewust van geschreven tekst en de functie van deze tekens.
B
Een kind leert de letters kennen.
C
Door een goed voorbeeld te geven , leert het kind woorden lezen.

Slide 8 - Quiz

Wat is beginnende geletterdheid?
A
Het alfabet heeft het kind onder de knie.
B
Het kind leert via een methode lezen, zodat er in het begin niets wordt overgeslagen.
C
Snappen dat je voor het begrijpen en gebruiken van geschreven taal iets anders moet kunnen dan voor mondelinge taal.

Slide 9 - Quiz

Hoofdstuk 6 - Taal
Het vervolg :
6.3 Taalontwikkeling bij oudere kinderen
6.4 Meertaligheid

Slide 10 - Slide

Hoofdstuk 6 - Leerdoelen
 • Je weet hoe taal en denken te maken hebben met zelfbewustzijn.


 • Je weet hoe je de ontwikkeling van taal stimuleert en welke rol rijke taal
    daarbij heeft.
 • Je weet hoe belangrijk taalcultuur, lichaamstaal en woordenschat zijn
    in taalontwikkeling.
 • Je kent de belangrijkste kenmerken van meertaligheid en je herkent
    taalontwikkelingsfasen bij meertalige kinderen.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Welke activiteiten bevorderen de taalontwikkeling?

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Geef een voorbeeld van lichaamstaal

Slide 16 - Open question

'Twee handen op één buik'.

Dit is een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik'.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide

Geef een voorbeeld van taalgebruik dat typisch bij jongeren past.

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide

De video gaat over 'Meertaligheid'.
Wat vind jij ...moet een school wel/geen tweede taal aanbieden?

Slide 21 - Open question

Verwerking 
Afsluiting hoofdstuk 6:
 • Doorlezen de theorie van H 6 in je LEERBOEK

 • Maken:
  - de theorievragen van § 6.3 en 6.4Slide 22 - Slide

Afsluiting

Nog vragen???

Slide 23 - Slide