PDO - Les 11 Taalontwikkeling

PDO

Hoofdstuk 6 TaalontwikkelingBlok 01
Les 11
PDO
Hoofdstuk 6 Taalontwikkeling                       Blok 1 les 11
1 / 21
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Hoofdstuk 6 TaalontwikkelingBlok 01
Les 11
PDO
Hoofdstuk 6 Taalontwikkeling                       Blok 1 les 11

Slide 1 - Slide

Terugblik
 • Theorie > Hoofdstuk 6  (6.1 en  6.2)
     -Zijn er nog vragen/onduidelijkheden?

 • Opdracht > Het kind als centrum van de wereld  (Mindmap)
       Slide 2 - Slide

Ontwikkeling van taal en denken kun je goed apart bekijken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Bij welke woordenschat horen de woorden die een kind ook zelf gebruikt?
A
Receptieve woordenschat
B
Productieve woordenschat

Slide 4 - Quiz

Wat is metalinguïstisch bewustzijn?
A
Verstand hebben van verschillende metalen
B
Taalkennis inzetten
C
Na kunnen denken over je taalgebruik
D
Heel veel woorden kennen

Slide 5 - Quiz

In de winkel merkt een kind dat hij nog niet kan lezen, doordat hij de reclameborden niet snapt.
Dit is een voorbeeld van:
A
metalinguïstisch bewustzijn
B
beginnende geletterdheid
C
Sociaal bewustzijn
D
dyslexie

Slide 6 - Quiz

Hoofdstuk 6 - Taal
Het vervolg :
6.3 Taalontwikkeling bij oudere kinderen
6.4 Meertaligheid

Slide 7 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet hoe taal en denken te maken hebben met zelfbewustzijn.
 • Je weet hoe je de ontwikkeling van taal stimuleert en welke rol rijke taal daarbij heeft.
 • Je weet hoe belangrijk taalcultuur, lichaamstaal en woordenschat zijn
    in taalontwikkeling.
 • Je kent de belangrijkste kenmerken van meertaligheid en je herkent
    taalontwikkelingsfasen bij meertalige kinderen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Welke activiteiten bevorderen de taalontwikkeling?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Geef een voorbeeld van lichaamstaal

Slide 13 - Open question

'Twee handen op één buik'.

Dit is een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik'.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Geef een voorbeeld van taalgebruik dat typisch bij jongeren past.

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

De video gaat over 'Meertaligheid'.
Wat vind jij? Moet een school wel of geen tweede taal aanbieden?

Slide 18 - Open question


                Passende verwerkingsopdracht

Slide 19 - Slide

Verwerking 
Afsluiting hoofdstuk 6
 • Doorlezen
  -De theorie van hoofdstuk 6.
 • Maken
  - De theorievragen van § 6.3 en 6.4.
 • Inleveren
  -Opdracht 2 in CumLaude.


Slide 20 - Slide

Afsluiting blok 1

Nog vragen?
Succes!

Slide 21 - Slide