Chapter 5 shop till you drop

Chapter 5
Shop till you drop!
1 / 39
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Chapter 5
Shop till you drop!

Slide 1 - Slide

Today
* Words
* Grammar
* Watching

Slide 2 - Slide

Words

Bij de  volgende opdrachten ga je de woordjes oefenen. 
Sleep de woorden naar de juiste plaatjes of typ de juiste 
vertaling in.

Vind je het lastig? Kijk dan in het tekstboek op p.81.

Slide 3 - Slide

gift shop
receipt
magazine
glove
groceries

Slide 4 - Drag question

pols
inwoner
verschillende
geld  terug
ruilen
various
resident
wrist
exchange
refund

Slide 5 - Drag question

Vertaal: badpak

Slide 6 - Open question

Vertaal: zakgeld

Slide 7 - Open question

Vertaal: op voorraad

Slide 8 - Open question

Vertaal: garantie

Slide 9 - Open question

Vertaal: munt

Slide 10 - Open question

Grammar
Je leest zo eerst een uitleg over de grammatica, daarna ga je er vragen over maken. 

De grammatica gaat over de present continuous.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

In short (in het kort):
Je gebruikt deze tijd om aan te geven dat iets nu gebeurd of bij afspraken waarbij de tijd/datum al vast staat..
Je maakt het met am/is/are werkwoord+ing:
* I am playing
* You are helping
* He is walking          Tina is working          The cat is hunting
* They are driving     We are eating           Tom and I are swimming

Slide 13 - Slide

This bag .... heavy.
A
am
B
is
C
are

Slide 14 - Quiz

They ...... from England
A
am
B
are
C
is

Slide 15 - Quiz

They ... family
A
am
B
is
C
are

Slide 16 - Quiz

Jack ... funny.
A
am
B
are
C
is
D
be

Slide 17 - Quiz

My mother and I ... shopping.
A
am
B
is
C
are
D
be

Slide 18 - Quiz

Put in the Present Continuous
Gebruik am/is/are en het werkwoord+ing. 
Bijvoorbeeld:
Sally ... (sleep) > Sally is sleeping.

Je vult overal steeds 2 werkwoorden in!
* Schrijf deze antwoorden in je schrift > 
deze controleer ik op school! *

Slide 19 - Slide

My rabbit ... (eat)

Slide 20 - Open question

We ... (work)

Slide 21 - Open question

They ... (plant) flowers.

Slide 22 - Open question

Karen and I ... (fish) by the river.

Slide 23 - Open question

I ... (study) from home.

Slide 24 - Open question

Peter ... (build) a house.

Slide 25 - Open question

Tom and Tim ... (share) their room.

Slide 26 - Open question

You ... (think) about pizza.

Slide 27 - Open question

They ... (listen) to music.

Slide 28 - Open question

You and I ... (ride) our bikes.

Slide 29 - Open question

I ... (water) the plants.

Slide 30 - Open question

David ... (read) an exciting book.

Slide 31 - Open question

Watching
Je gaat zo een Mr. Bean video  kijken .
Let goed op, want je krijgt hier vragen over!

De 5 antwoorden schrijf je in je schrift!

Slide 32 - Slide

5

Slide 33 - Video

02:25
What is Mr. Bean buying?

Slide 34 - Open question

03:04
Name a shopping word.

Slide 35 - Open question

05:30
What was in the sleeping bag?

Slide 36 - Open question

07:06
What did Mr. Bean put on top of his car?

Slide 37 - Open question

09:18
In what kind of shop is Mr. Bean?

Slide 38 - Open question

You have finished all the exercises of today!
Wat je uit deze Lessonup op school moet laten zien:


- 12 x present continuous
- 5 antwoorden (Mr. Bean)

Slide 39 - Slide