W1 30 sep- 4 okt

B1-K1-W1: Inventariseert de ondersteuningsvragen

Deel 1
Week: 30 september- 4 oktober
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Werkproces 1MBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

B1-K1-W1: Inventariseert de ondersteuningsvragen

Deel 1
Week: 30 september- 4 oktober

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

To do: 
 • Terugblik begrip methodisch werken
 • Theorie ontwikkelingspschologie
 • Oefening ontwikkelingspschologie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Je kunt in eigen woorden uitleggen wat er wordt verstaan onder het begrip ‘ontwikkelingspsychologie’
 • Je kunt in je eigen woorden beschrijven wat het begrip pedagogiek en orthopedagogiek betekent.
 • Je kunt uitleggen wat ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsaspecten zijn.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Hij denkt na
A
Objectief
B
Subjectief

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Toen de vrachtwagen voorbijreed, stond zij stil, deed zij haar handen voor haar ogen en gilde hard. Het gillen stopte toen de vrachtwagen om de hoek was.

A
Objectief
B
Subjectief

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat doe je in de 2e fase van methodisch werken?

A
Wensen, behoeften en problemen vaststellen
B
Doelen formuleren
C
Geplande activiteiten uitvoeren
D
Evalueren en reflecteren op eigen handelen

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Wat doe je in de 3e fase van methodisch werken?

A
Doelen formuleren
B
Evalueren en reflecteren op het eigen handelen
C
Wensen, behoeften en problemen vaststellen
D
Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat is indirecte informatie?
A
Is cliëntgebonden informatie
B
Is persoonsgebonden informatie

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Welke bron is NIET geschikt om achter informatie over je cliënt te komen?
A
Ouders
B
Dossier
C
Internet
D
Dokter

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Theorie ontwikkelingspschologie
Pak je pen en papier!

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Volgende les
- Vervolg ontwikkeling van de mens
- Belangrijkste aspecten per fase


Huiswerk :Presentaties aan elkaar geven (ongeveer 10 min) per groepje. Iedereen uit het groepje doet mee! Je medestudenten zijn afhankelijk van jou informatie.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

B1-K1-W1: Inventariseert de ondersteuningsvragen

Deel 2
Week: 30 september- 4 oktober

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

To do: 
 • Presentaties ontwikkelingsaspecten
 • Zelfstandig werken

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Je kunt een aantal belangrijke kenmerken opnoemen bij de verschillende ontwikkelingsfasen
 • Je kunt in je eigen woorden uitleggen wat de verschillende ontwikkelingsgebieden zijn en deze koppelen aan een ontwikkelingsfase.
 • Je kunt de opgedane kennis van thema 2.4 t/m 2.7 toepassen (in opdrachten).

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Presenteren

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

Filmpje laten kijken. Laat ze van tevoren nog kort de ontwikkelingsaspecten opschrijven en neem deze nog even met ze door. 
Zelfstandig werken

Per ontwikkelingsfase vul je, aan de hand van je boek en de presentaties die je hebt gezien, de het schema ‘ontwikkelingsfase’ in.
Verwerk de belangrijkste begrippen/gebeurtenissen in het schema (steekwoorden). Dit is meteen een goed schema om te gebruiken bij het leren van je toets. Bewaar deze goed!! 

Klaar? Begin alvast aan de opdrachten van Methodiek: Thema 2.4 tot 2.7 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Volgende les
-  Thema 2.3 + hechting, hechtingsproblematiek en voorwaarden van ontwikkeling 


Huiswerk: 

 
Boek methodiek Thema 2.4 tot en met 2.7 opdrachten

Slide 28 - Slide

This item has no instructions