NM 1.2 Een land van polders

1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

1.2 Een land van Polders

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Wat moet je kennen?
✅ Soorten polders en kenmerken
✅ Soorten water in de grond
✅ Verschilllende manieren van afwatering laag-NL en hoog-NL
(Schrijf over in je schrift)

Slide 5 - Slide

Begrippen
✅ bemaling
✅ grondwater
✅ oppervlaktewater
✅ capillair water
✅ hangwater
✅ draineren
✅ boezem
✅ binnenwater
✅ polder
✅ sluis
✅ stuw
✅ buitenwater
✅ kwel
✅ kunstmatige afwatering
✅ natuurlijke afwatering

Slide 6 - Slide

Polder
.Gebied omringd door dijken, waar de mens de waterstand regelt. 
In Nederland 3 soorten:
 1. Zeepolder
 2. Veenpolder
 3. Droogmakerij

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

3 soorten polders
📌 Zeepolder
 • Omdijking van opgeslibd gebied.
 • Ligt op zeeniveau.
 • Sedimentatie zand en klei door zee.
 • Bij de Waddengebied (Waddenzee) en Zeeland (Noordzee)

Slide 9 - Slide

3 soorten polders
📌 Veenpolder:
 • Door draineren veenmoeras —> land droogt en zakt in.
 • Tussen 0 en 2m onder NAP
 • Dijken er omheen —> polder
 • West-Nederland

Slide 10 - Slide

3 soorten polders
📌 Droogmakerij
 • Een meer/stuk zee wordt omdijkt ->leeggepompt door molen of gemaal -> kunstmatige afwatering.
 • Lager dan 2m onder NAP

Slide 11 - Slide

Soorten water
 Oppervlaktewater:
📌 zichtbaar
📌 sloten, kanalen, rivieren, meren, zeeën

Slide 12 - Slide

Oppervlaktewater
📌 Al het water in de sloten, kanalen en meren.
📌 Zichtbaar
📌 Door de hoogte van het oppervlaktewater te regelen, heb je invloed op de hoogte van het grondwater.


Slide 13 - Slide

Water in de grond
Grondwater
📌 Zit in openingen van zand- en kleideeltjes.
📌 Onzichtbaar
📌 Wortels van de planten moeten in de buurt van dit water zitten om te kunnen groeien. (in het water = rotten)


Slide 14 - Slide

Water in de grond.
Figuur 6
 Hangwater:
📌 water dat bij regen wordt vastgehouden door bodemdeeltjes
📌 ligt boven grondwater en capillair water

Capillair water:
📌 water dat opstijgt tussen nauwe kanaaltjes

Slide 15 - Slide

Soorten water
Kwelwater:
📌 Water dat stroomt tussen de bodemdeeltjes.
📌 Water uit hoger gebied kan naar lager gebied stromen
📌 Water kan onder de dijk doorsijpelen
Hier zie je hoe kwelwater door de dijk naar de uiterwaarden is gesijpeld.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Afwatering laag-Nederland
 • Kunstmatige afwatering
 • sluis: bij zeepolders
 • bemaling: veenpolder en droogmakerij

Hoe?
❓water in de polder = binnenwater —> pomp of molen —> water in tijdelijke opslag = boezem —> via sluis kan water naar buitenwater

Sluis bij Noordpolderzijl in Groningen. Het woord “zijl” betekent sluis.

Slide 19 - Slide

Hoe komt water de polder in?
📌 neerslag
📌 kwel
📌 sluis

Slide 20 - Slide

Afwatering hoog-Nederland
Natuurlijke afwatering
 • door hoogteverschil loopt water van hoog naar laag
 • stuwen houden water tegen of laten water door

Slide 21 - Slide

Aan de slag 
Maak 1.2 opdracht 1.
Klaar?
Ga verder met de samenvatting of schrijf de begrippen op

Slide 22 - Slide