Les par. 7.2

Planning deel 1
- huiswerk bespreken
- maken par. 7.1 opdr. 1 a (onderdeel 1 en 3)
                                               b (onderdeel a t/m j)
                                               c A
                                 opdr. 5
- 20 minuten
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare school

This lesson contains 13 slides, with text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Planning deel 1
- huiswerk bespreken
- maken par. 7.1 opdr. 1 a (onderdeel 1 en 3)
                                               b (onderdeel a t/m j)
                                               c A
                                 opdr. 5
- 20 minuten

Slide 1 - Slide

Planning deel 2
- uitleg par. 7.2

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Soorten polders
📌 zeepolder:
  • op zeeniveau
  • sedimentatie zand en klei door zee
  • bij Waddenzee en Noordzee

Slide 4 - Slide

Soorten polders
📌 Veenpolder:
  • tussen 0 en 2m onder NAP
  • West-NL
  • door draineren veenmoeras —> land droogt en zakt in
  •  —> dijken er omheen —> polder

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Soorten polders
📌 Droogmakerij
  • lager dan 2m onder NAP
  • was eerst een meer of stuk zee
  • eerst een dijk —> water wegpompen met molen of gemaal —> kunstmatige afwatering —> polder

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Soorten water
Grondwater
📌 onzichtbaar
📌 zit in openingen van zand- en kleideeltjes

Slide 10 - Slide

Soorten water
 Hangwater:
📌 water dat bij regen wordt vastgehouden door bodemdeeltjes
📌 ligt boven grondwater en capillair water

Capillair water:
📌 water dat opstijgt tussen nauwe kanaaltjes

Slide 11 - Slide

Soorten water
Kwelwater:
📌 water dat stroomt tussen de bodemdeeltjes
📌 water uit hoger gebied kan naar lager gebied stromen
📌 water kan onder de dijk doorsijpelen
Hier zie je hoe kwelwater door de dijk naar de uiterwaarden is gesijpeld.

Slide 12 - Slide

Soorten water
 Oppervlaktewater:
📌 zichtbaar
📌 sloten, kanalen, rivieren, meren, zeeën

Slide 13 - Slide