VZ 1

1 / 20
next
Slide 1: Video
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Een dilemma voor actoren hoeveel verschil er in welvaart mag zijn tussen mensen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Bestaanszekerheid
Overheid zorgt voor  evenveel bezit, macht en aanzien.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Eigen verantwoordelijkheid
Mensen zorgen voor eigen welzijn.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Links
Midden
  • Bestaanszekerheid
  • Solidariteit
Rechts
  • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Links
Midden
Rechts

Slide 7 - Drag question

Bronnen afbeeldingen:
  • http://www.berthoman.eu/Publicaties/Zorg/mobile/ 
  • https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NAGO02%3AIISG-30051001754735
  • https://zorgenz.nl/solidariteit-in-de-zorg-niet-vanzelfsprekend/


Die uitkering is het resultaat van...
Die uitkering is het resultaat van...
A
...een verzorgingsstaat
B
...een participatiesamenleving

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
NL KIEST SOLIDARITEIT = mensen moeten voor zichzelf zorgen, maar dat de overheid helpt als dat nodig is.
Bestaanszekerheid
Eigen verantwoordelijkheid
Nachtwakersstaat
Planeconomie

Slide 9 - Drag question

* dit vraagt opm duiding.
Planeconomie /nachtwakerstaat
Verzorgingsstaat
Een samenleving waarin de overheid zorgt dat alle mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is geen actor in de verzorgingsstaat?
A
Overheid
B
Burger
C
Bedrijven
D
Sociale zekerheid

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Voor wie is de verzorgingsstaat?
A
Voor alle mensen die geld nodig hebben
B
Voor alle burgers
C
Voor alle mensen die werkloos zijn
D
Voor alleen de mensen die onder het minimumloon zitten

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Participatiesamenleving
Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaars welzijn.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Sociale ongelijkheid
Als verschillen tussen mensen gevolgen hebben voor de manier waarop zij behandeld of gewaardeerd worden.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Pijler 1: Goed onderwijs
Dit zorgt voor gelijke kansen om je talenten te ontplooien en een weg te vinden in onze samenleving.Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Pijler 2: Goede gezondheidszorg
De overheid betaalt voor een groot deel de kosten voor jouw gezondheidszorg. Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Pijler 3: Sociale zekerheid
Alle uitkeringen die mensen verzekeren van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid. Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Sociale grondrechten

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat is geen wettelijke verplichting binnen de Nederlandse verzorgingsstaat?
A
Tot je zestiende naar school gaan.
B
Een zorgverzekering hebben.
C
Vakbondslidmaatschap
D
Belasting betalen over inkomen

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Welke stelling is juist?
A
Het socialezekerheidsstelsel verzekert burgers alleen van gezondheidszorg
B
Bij de gezondheidszorg speelt solidariteit geen rol, omdat de overheid hier alle kosten betaalt.
C
Tot je achttiende ben je wettelijk verplicht om onderwijs te volgen.
D
Je kunt sociale grondrechten niet afdwingen bij de rechter.

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions