Lesweek 4: Les 1

1 / 18
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Herhalen van lesstof van vorige week. 
  • Je legt uit wat het begrip positioneren betekend en past dit toe. 
  • Je legt uit wat het verschil is tussen USP en core business.  

Slide 2 - Slide

Waaruit blijkt dat een organisatie het marketingconcept toepast?
A
het hebben van een afdeling marketing en marktonderzoek.
B
de uitgaven t.b.v. reclameactiviteiten hebben de hoogste prioriteit.
C
het centraal stellen van de behoeften van de afnemers.
D
de omvang van de bestedingen aan productontwikkeling.

Slide 3 - Quiz

Marketing is:
A
het krijgen van de markt door in te spelen op de wensen en behoeften
B
zoveel mogelijk producten verkopen
C
beter zijn dan de concurrent
D
verschillende afdelingen hebben in een organisatie

Slide 4 - Quiz

Met de externe analyse analyseer je de
A
sterktes en zwaktes
B
sterktes en bedreigingen
C
zwaktes en kansen
D
kansen en bedreigingen

Slide 5 - Quiz

Tijdens welke fase van het strategische marketingplanningsproces vindt de confrontatiematrix plaats?
A
SWOT-analyse.
B
Analyse van de interne en externe omgeving.
C
Uitvoeren van marketingactiviteiten.
D
Formuleren en evalueren van marketingdoelstellingen

Slide 6 - Quiz

Welke doelstellingen worden door het topmanagement vastgesteld?
A
Operationele doelstellingen
B
Strategische doelstellingen
C
Tactische doelstellingen
D
Dirigerende doelstellingen

Slide 7 - Quiz

Binnen zes maanden moet 60% van de potentiële kopers met een commerciële actie van ons bedrijf hebben kennisgemaakt. Dit is een voorbeeld van een:
A
Tactische doelstelling
B
Operationele doelstelling
C
Strategische doelstelling

Slide 8 - Quiz

De meso-economie heeft betrekking:
A
op een bepaalde bedrijfstak of branche.
B
op één onderneming
C
op een land
D
op de wereld

Slide 9 - Quiz

In welk onderdeel van het marketingplan beschrijf je: Waar het bedrijf voor staat en wat de toekomstdroom van het bedrijf is?
A
Uitwerking van alternatieven en keuze alternatief
B
Beschrijving van het bedrijf: missie, visie en strategie
C
Marktanalyse: segmenten, positionering , concurrentie, SWOT-overzicht
D
Uitwerking van het gekozen alternatief: marketingdoelstellingen, en marketingmix

Slide 10 - Quiz

Wat is geen externe factor?
A
Wetgeving
B
Stand van de economie
C
Concurrentie
D
Imago

Slide 11 - Quiz

Positioneren
Positioneren is het verkrijgen van een duidelijk herkenbare plaats in de ogen van de afnemer ten overstaan van het aanbod van de concurrent

Slide 12 - Slide

Positioneren
Welke plaats wil je  krijgen in het brein van de consument

Slide 13 - Slide

timer
2:00
Aldi
AH
Deen Jumbo Dirk
Lidl
Plus
Positioneer de supermarkten:

Slide 14 - Slide

Wat is een USP en waarom is deze belangrijk?
USP staat voor: Unique selling point.
 Met een USP laat jij zien aan de markt wat jouw product speciaal maakt en kun je je onderscheiden van de concurrent

Slide 15 - Slide

Beschrijf het begrip Corebussiness
De core business betreft de kernactiviteiten van een onderneming.

Slide 16 - Slide

Huiswerk controle
Opdrachten 1.01 t/m 1.10 zijn gemaakt. 
Vacature tekst is gemaakt. 

Slide 17 - Slide

Marketingplan
Werken aan je marketingplan

Slide 18 - Slide