Examentermen 1.1 t/m 1.8

Examenvoorbereiding onderwerp 1
1 / 52
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Examenvoorbereiding onderwerp 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud?
 • Examentermen marketing 1.1 t/m 5.1.1 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Marketingorganisatie
Marketingorganisatie (gericht op taak): 
De manier waarop een bedrijf de marketingtaken en de hierbij horende verantwoordelijkheden regelt.

Marketingtaken:
Bedenken, plannen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroep. 

Verantwoordelijkheden:
Uitvoering en resultaten van het marketingplanningsproces (H2).

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Marketingfunctie 
Marketingfunctie:
Alle taken en activiteiten binnen een organsiatie die gericht zijn op het waarmaken van de wensen en behoeften van klanten. 

Marketingactiviteiten:
Alles wat marketeers doen om de waarde van hun organisatie, merk of product duidelijk aan de markt te maken. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Marketingplanningsproces
1. Missie & Visie
Waar wil je als bedrijf naar toe, je lange termijn visie. Ook wel mission statement genoemd
2. Doelstellingen omschrijven
Wat wil je concreet doen met je bedrijf.
Wat is je core business/business definition.
En wat wil je daarmee bereiken? (winst, groei, continuïteit)
3. Externe en interne analyse
-Analyse van de markt, de omgeving van het bedrijf
-Analyse van het eigen bedrijf.
4. SWOT
Overzicht van de kansen en bedreigingen (extern) en de sterkten en zwaktes (intern).
5. Strategie bepalen
Welke strategie ga je toepassen om je doel te bereiken (hoe?)
6. Implementatie
Invulling van de marketingmix en dat uitvoeren (actieplannen maken, financiële onderbouwingen opstellen)
7. Evaluatie
Hoe is het gegaan, wat ging goed, wat kan beter?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is de missie?
A
waar je voor gaat?
B
waar je voor staat?
C
Heden
D
toekomst

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Wat is de Visie?
A
Waar je voor staat
B
Waar je voor gaat.
C
Toekomst
D
Heden

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Planningsdoel
 • Strategisch doel : is voor de lange termijn, 3 tot 5 jaar. 
 • Tactisch doel : is voor de middellange termijn, 1 tot 3 jaar. 
 • Operationeel doel : is voor de korte termijn, korter dan 1 jaar.  

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Smart doelstelling

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn (5 jaar en langer) 
- Op directieniveau
- middellange termijn (1 tot 5 jaar)
- Op middenkaderniveau
- Korter dan een jaar

- Op personeelsniveau

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Externe omgeving
Onbeheersbaar
Het land
Externe omgeving 
Onbeheersbaar
De branche
Interne omgeving
beheersbaar
Jouw bedrijf

Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Wat is de definitie van marketing?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
Korte termijn doelstellingen
Lange termijn doelstellingen
Middellange termijn doelstellingen

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

4. Een sportschool heeft op dit moment 750 leden met een jaarabonnement. De eigenaar is ambitieus en wil in 2 jaar tijd groeien tot 2.000 leden.

Wat voor soort doelstelling heeft de eigenaar geformuleerd? (1 punt)

A
Strategisch doel
B
Tactisch doel
C
Operationeel doel
D
Tussentijds doel

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Marketingplan
Het marketingplan is een hulpmiddel dat een bedrijf in staat stelt de specifieke wensen
en behoeften te onderzoeken, analyseren, interpreteren en daarna te verwerken in een strategisch plan.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Marketingplan
1. Beschrijven huidige markt
Hoe ziet de huidige markt eruit (meso en macro omgeving)
2. Beschrijven bedrijf
Onderzoeken eigen bedrijf (missie, visie, p’s, financiele situatie, enz)
3. Marktanalyse
Segmenten (doelgroepen), positionering, concurrentie, SWOT-analyse
4. Beschrijven van alternatieven en een keuze maken
Welke strategieën kan ik toepassen en welke sluit het beste aan bij het bedrijf
5. Uitwerken gekozen alternatief
Strategie verder uitwerken tot in detail
6. Financiële onderbouwing
Kosten versus opbrengsten, wat kost de nieuwe strategie en wat levert deze op. 
7. Actieplan
Beschrijven vanaf welk moment je start, en wanneer je verwacht je doel te behalen. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Positionering
• Positionering is het door een organisatie bewust scheppen van een bepaalde relatieve positie van een merk of een product in de perceptie van de afnemer ten opzichte van de concurrentie.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Waardepropositie
De waardepropositie beschrijft de unieke eigenschappen van een product waarmee de organisatie zich onderscheidt van de concurrentie.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Waar staat het begrip corebusiness voor?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Wat is een USP en waarom is deze belangrijk?
USP staat voor: Unique selling point.
 Met een USP laat jij zien aan de markt wat jouw product speciaal maakt en kun je je onderscheiden van de concurrent

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Een bedrijf biedt klanten een specifieke bundel aan van producten en diensten. Hiermee voorziet het bedrijf in de behoefte van de klant. Hoe noem je deze specifieke bundel die het bedrijf biedt?
A
de core business van het bedrijf
B
de propositie van het bedrijf
C
het unique selling point van het bedrijf
D
De missie van een bedrijf

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Doelgroep en segmentatie

De meeste bedrijven richten zich maar op een deel van de markt: hun doelgroep.
Klanten hebben verschillende kenmerken waardoor we de markt kunnen verdelen: marktsegmentatie.
Het gedeelte van de markt waar het bedrijf zich op richt: marktsegment.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Business
Consumer

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Demografische criteria

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Geografische criteria

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Socio-economische criteria

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Psychografische criteria

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Koopgedrag

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Demografisch
Geografisch
Socio-economisch
Psychografisch
Koopgedrag

Slide 30 - Drag question

This item has no instructions

Segmentatie voor groothandel in bedrijfskleding (B2B!)

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Segmentatie naar branche

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Segmentatie naar bedrijfsgrootte

Slide 33 - Slide

BAM: grootste bouwbedrijf van Nederland, internationaal

Jansma Bouw, grote speler in Noord-Nederland

Talsma: lokaal (Friesland), 20 medewerkers


Geografische criteria

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Marketingstratiegieën
Een strategie is een plan om je doel te bereiken. Je vraagt je daarbij af welke klanten je op welke manier wilt bereiken. Er zijn drie manieren om je doelgroep te bereiken:
 • Geconcentreerde marktstrategie
 • Ongedifferentieerde marktstrategie
 • Gedifferentieerde marktstrategie

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Geconcentreerde marktstratiegie
 • Markt is opgesplitst in delen, waarvan er maar 1 wordt benaderd.
 • Bijvoorbeeld kleding winkel die zich richt op meisjeskleding, in het hogere prijssegment

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Gedifferentieerde marktstrategie
 • Markt wordt opgesplitst in segmenten die elk via een eigen marketingprogramma wordt
  benaderd.
 • Bijvoorbeeld Gamma en Karwei
 • Of H&M formule gericht op heren, dames en kinderen

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Ongedifferentieerde marktstrategie
 • Een strategie waarbij de markt als 1 geheel wordt beschouwd.

 • Bijvoorbeeld Zeeman of Wibra, in elke stad is deze hetzelfde

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Groothandel de Notenkraker richt zich op notenspeciaalzaken. Ze importeert duurzaam geteelde pinda’s die ze exclusief aan deze zaken levert. Welke marktbewerking gebruikt de Notenkraker?
A
demografische marktbewerking
B
direct marketing
C
geconcentreerde marktbewerking
D
Gedifferentieerde marktbewerking

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Een fietswinkel in racefietsen heeft als doelgroep mannen uit Eindhoven in de leeftijdsklasse van 18 jaar en ouder. Op welke kenmerken segmenteert deze sportzaak?

A
Geografische en demografische kenmerken
B
Socio-economische en demografische kenmerken
C
Socio-economische en prijskenmerken

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Geografisch
B2B Segmentatiecriteria
B2C segmentatiecriteria
Branche
Geografie
Bedrijfsomvang
Demografisch
Psychografisch
Gedrag
Socio-economisch

Slide 41 - Drag question

This item has no instructions

Welke drie Segmentatie strategieën zijn er?
A
Differentie, segmentie, positioneren
B
Ansoff, positionering, segmentatie
C
ongedifferentieerd, gedifferentieerd, geconcentreerd
D
Bereikbaar, homogeen, meetbaar

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

Opdrachten maken
Op It's Learning staan vragen die afgeleid zijn van het examen. 

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

7 stappen
1. Doel
2. Markt
3. Organisatie
4. Confrontatie
5. Strategie
6. Marketingmix
7. Actieplan

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

1. Doel
Welk doel wil je gaan bereiken?
 
Voorbeelden:
- Meer naamsbekendheid
- Meer bezoekersaantallen
- Meer bestedingen

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

2. Markt
Extern analyseren van de markt

Met een goed beeld hiervan weet je waar je op in kunt spelen

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

3. Organisatie
Intern analyseren van je eigen organisatie

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

4. Confrontatie
Je hebt een interne en externe analyse gedaan
> die ga je met elkaar confronteren

d.m.v. SWOT-analyse

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

5. Strategie
De richting waarop het bedrijf zijn marketinginstrumenten in zet

Oplossing voor de probleemgebieden die je hebt gevonden bij de confrontatie

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

6. Marketingmix
Juist opstellen van de zes P’s ;
product, plaats, presentatie, prijs, promotie en personeel

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

7. Actieplan
Actiepunten opstellen > concrete plannen wat je gaat doen om je doel te behalen

In een bepaald tijdsbestek


Slide 51 - Slide

This item has no instructions

7. Actieplan
 1. Wat moet er gebeuren?
 2. Wanneer vinden bepaalde activiteiten plaats? 
 3. Wie voert bepaalde taken uit? 
 4. Hoeveel kost dit  per activiteit? 

Slide 52 - Slide

This item has no instructions