Lesweek 4 les 1

1 / 14
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt aan de aan de hand van externe factoren een externe analyse maken. 
 • Je gaat op zoek naar interne informatie over een organisatie zodat je een interne analyse maaktt.  

Slide 2 - Slide

Waar staat IST voor?
A
de huidige situatie
B
de gewenste situatie
C
de kloof

Slide 3 - Quiz

Wanneer maak je gebruik van de Ist-Soll-Gap?

Slide 4 - Open question

Waar staat SWOT voor?

Slide 5 - Open question

De bevindingen van de interne en externe analyse, uitmondend in de kritische sterke en zwakke punten [.............................................] en kansen en
bedreigingen [..................................................] (Kotler, 2013)
Sleep de onderstaande zinsnedes naar de juiste positie in de definitie van de SWOT analyse:
Definitie SWOT-analyse:
van de organisatie
uit de omgeving

Slide 6 - Drag question

S
W
O
T
Bij welk onderdeel van de SWOT horen de voorbeelden? Sleep de tekst naar het juiste vakje.
Moeilijk bereikbare accommodatie
Geschikt aanbod voor bewegingsactiviteiten
Concurrentie van de plaatselijke braderie 
Volop aandacht van de lokale media

Slide 7 - Drag question

SWOT-analyse
 • Je kijkt naar de zaken waar een bedrijf goed in is en waar een bedrijf minder goed in is. Dit zijn de sterke en zwakke punten. Hier heb je invloed op. 
 • Trends en ontwikkelingen vormen de externe factoren. Deze onderscheiden we in kansen en bedreigingen.  

Slide 8 - Slide

Externe analyse
 • Je kijkt naar de ontwikkelingen in de branche waarin de organisatie actief in is. 
 • Je gebruikt hiervoor externe bronnen zoals, KvK, branche informatie, banken etc. 
 • Voor de externe analyse houd je DESTEP methode aan.  

Slide 9 - Slide

 • Demografisch
 • Economisch
 • Sociaal-maatschappelijk
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek/juridisch

DESTEP-methode

Slide 10 - Slide

Communicatie opdracht
 • In de vorige les heb je een communicatieprobleem voor DVC vastgesteld. 
 •  Je gaat hier vandaag mee verder. Vandaag maak je de interne analyse en begin je aan de externe analyse. 

Slide 11 - Slide

Interne analyse
 • Maak een  bedrijfsprofiel van DVC. Je beschrijft in ieder geval de missie, visie en kernwaarden. 
 • Beschrijf de huidige communicatiemiddelen van DVC zowel intern als extern.

Slide 12 - Slide

Externe analyse
Beschrijf de markt waarin DVC  opereert. Je kijkt o.a. naar: 
 • Concurrentie (wie zijn de concurrenten, hoeveel, waar bevinden deze zich?
 • Markt analyse (wat zijn de trends en ontwikkelingen de branche?)
 • Doelgroepanalyse (wie is de doelgroep, welke ontwikkelingen in de doelgroep)

Slide 13 - Slide

Opdracht
De opdracht staat ook uitgelegd op It's Learning. 
Let op dat je geen tekst kopieert. Als je tekst overneemt dan moet je dit schuin drukken en tussen aanhalingstekens. Daarnaast altijd bronnen vermelden!!!

Slide 14 - Slide