Pedagogiek les 4

Opvoeden en pedagogiek 
Les 4 
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1,3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Opvoeden en pedagogiek 
Les 4 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen 
 • Terugblik
 • Wat is Pedagogiek/Orthopedagogiek 
 • Opvattingen over opvoeden
 • Pedagogisch klimaat 

Slide 2 - Slide

Opvoeden
 1. Wat is de betekenis van opvoeden?
 2. Wat is het einddoel van opvoeden?
 3. Benoem de vier opvoedingsdoelen van de Wet Kinderopvang ?
 4. Wat is de rol van een opvoeder?

Zoek dit op in het boek van pedagogisch klimaat thema 1 


Slide 3 - Slide

Wat betekent Pedagogiek
A
Opvoedkunde
B
Leren
C
Kinderen
D
Onderwijs

Slide 4 - Quiz

Wat is pedagogiek?
Alles wat met opgroeien en opvoeding te maken heeft, is pedagogiek. Als definitie gebruiken wij:

Pedagogiek is de wetenschap die de opvoeding van het kind bestudeert. Bij pedagogiek ga je ervan uit dat opvoeden een “kunde” is. Je kunt het leren

Orthopedagogiek richt zich op de behandeling van kinderen met een :
Verstandelijke of lichamelijke beperking
Problematische leer- of opvoedingssituatie 

Slide 5 - Slide

Wat beïnvloedt de opvatting over opvoeden?
Tijd waarin we leven
 • Vroeger echt niet sprake
 • Arbeidskracht
 • Oudere broer en zussen hadden de zorg
De cultuur waar we deel van uitmaken
 • Denk aan de opvoeding van meisjes – jongens..
Tradities
 • Prestaties belangrijk
 • Persoonlijke waarden, normen
 • Levensovertuigingen

Slide 6 - Slide

Filmpje: opvoeden in deze tijd
Kijk nu naar het filmpje vanuit je kennis over structuur en grenzen stellen.
https://www.npostart.nl/vpro-thema/11-04-2013/VPWON_1181764
 • Hoe bieden deze opvoeders hun kinderen structuur aan? Voorbeeld..
 • Op welke manier geven de opvoeders hun grenzen aan? Voorbeeld..
 • Wat zou jij absoluut niet toestaan?
 • Wat vind jij goed van de opvoeders ?
 • Wat zou jij anders doen en waarom?
 • Welke tips zou jij aan de opvoeders geven?
 • Wat zag je terug in het filmpje?
 • Wat vind je van de opvoedingsstijl van de ouders?
 • Welke opvattingen over opvoeden zag je terug in het filmpje?
 • Welke gezin/opvoeding sprak jij het meest aan en waarom?
 • Wat zou jij totaal anders doen?

Slide 7 - Slide

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat is de wijze waarop een sfeer wordt geschapen waarin kinderen zich sociaal, emotioneel en intellectueel kunnen ontwikkelen. Ook wel: opvoedingsklimaat.

Een sfeer is niet altijd hetzelfde, maar wordt beïnvloedt door omstandigheden, gebeurtenissen en aanwezige personen. Kan je een voorbeeld benoemen?
Als de sfeer in de groep goed is, bereik je meer


Slide 8 - Slide

Opdracht: Wat is een goed/veilig pedagogisch klimaat?
Wat: Je gaat een onderzoek doen. Het onderzoek gaat over wat een bijdrage geeft aan een goed pedagogisch klimaat 
Hoe: In groepjes van 3 gaan jullie informatie zoeken
Middel: boek, internet, A3, stiften
Tijd: 20 min
Resultaat: De verzamelde informatie op een A3 schrijven en later aan de groep presenteren.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Pedagogisch klimaat

Slide 11 - Mind map