pedagogiek en opvoeden lesje ict

          Pedagogiek en opvoeding
1 / 16
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

          Pedagogiek en opvoeding

Slide 1 - Slide


Wat denken jullie dat dit vak inhoud?

Slide 2 - Open question

           Wat is (ortho)pedagogiek?
Pedagogiek is de wetenschap die de opvoeding van het kind bestudeert.

Orthopedagogiek 
specialisatie binnen de pedagogiek
- Verstandige/lichamelijke beperking
- Kinderen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden.

Slide 3 - Slide

Wat is opvoeding?
Opvoeden is het verzorgen en begeleiden van kinderen en jongeren naar zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en volwassenheid.


Doel van opvoeding:
Het bereiken van volwassenheid op verschillende gebieden


Slide 4 - Slide

Volwassenheid op de gebieden:
Lichamelijk: Zelfzorg
Verstandelijk: Opleidingen, ontwikkeling
Sociaal: Relaties, contacten aangaan en onderhouden
Emotioneel: Met emoties om kunnen gaan
Maatschappelijk: Werken,  actief en volwaardig lid van de maatschappij

Slide 5 - Slide

Als onderwijsassistent wordt jij onder andere professioneel opvoeder. Het is jouw taak om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Houd hierbij wel professionele afstand.
Professionele Opvoeding/ opvoeding in een organisatie

Slide 6 - Slide

Het pedagogisch klimaat is de omgeving die het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren bevordert. Het staat ook bekend als het opvoedingsklimaat.
Positief pedagogisch klimaat

Succesvolle opvoeding 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

QUIZ over het filmpje
30 seconden tijd om vraag te beantwoorden

Slide 9 - Slide

Wat is een veilig pedagogisch klimaat?
A
Een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, het is een omgeving waarin ze zich vertrouwd en veilig voelen.
B
De waarden en normen die in een klas gelden en waar de onderwijsassistent streng op is.
C
De sfeer zoals die in de groep beleeft wordt, waarbij de onderwijsassistent een leidende rol heeft.
D
Het onderlinge respect tussen de kinderen.

Slide 10 - Quiz

Wat is een ander woord voor pedagogiek?
A
Opvoeden
B
Opvoedkunde
C
Lesgeven
D
Omgangskunde

Slide 11 - Quiz

Welke dingen hebben invloed op het pedagogisch klimaat?
A
Er is respect voor kinderen
B
De omgeving is ordelijk en fijn
C
De omgeving daagt uit
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 12 - Quiz

Wat is het einddoel van opvoeden?
A
Ouder worden
B
Wachten tot je tevreden bent met de opvoeding
C
Wachten tot je achttien bent
D
Volwassenheid

Slide 13 - Quiz

De taak van de docent is om te zorgen voor een fijn en veilig pedagogisch klimaat
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Ander woord voor pedagogisch klimaat
is opvoedklimaat.
Wat versta je onder 'opvoeden'?

Slide 15 - Open question

Begrippen:
- Opvoeding
- (ortho) Pedagogiek
- Pedagogisch klimaat

Slide 16 - Slide