wk 14 en 15 klas 2 (online les - Coronovirus): Lezen blok 5 en grammatica blok 3

Lesplanning week 14/15
Net als in de andere weken gaan we ook deze week met 2 onderdelen aan het werk: Lezen/tekstbegrip en grammatica.

Volg de dia's en doe wat jou gevraagd wordt. Op de momenten dat we elkaar normaal gesproken zouden zien in het rooster, ben ik bereikbaar voor vragen via de app Zoom. Meer info hierover volgt.
1 / 28
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Lesplanning week 14/15
Net als in de andere weken gaan we ook deze week met 2 onderdelen aan het werk: Lezen/tekstbegrip en grammatica.

Volg de dia's en doe wat jou gevraagd wordt. Op de momenten dat we elkaar normaal gesproken zouden zien in het rooster, ben ik bereikbaar voor vragen via de app Zoom. Meer info hierover volgt.

Slide 1 - Slide

Lezen in je leesboek 
Ook al doen we dit nu niet in de les, zorg dat je wel blijft lezen thuis. Je bouwt er een woordenschat mee op en onbewust ben je bezig met grammatica (want je leest goedlopende zinnen) en spelling (je ziet hoe lastige woorden gespeld moeten worden).

Slide 2 - Slide

Terugblik 
Havo/vwo= Blok 5 Lezen: opdracht 1, 2, 3 (blz 236)
Blok 3 Grammatica: opdracht 8, 10, 12 (blz 123, 124,126)

Vwo = Blok 5 Lezen: opdracht 1 en 2 (blz 250/251)
Blok 2 Grammatica: opdracht 8, 9, 11 (blz 81, 82,84)

Slide 3 - Slide

Huiswerk (zie som) bespreken
Havo/vwo= Blok 5 Lezen: opdracht 1, 2, 3 (blz 236)
Blok 3 Grammatica: opdracht 8, 10, 12 (blz 123, 124,126)

Vwo = Blok 5 Lezen: opdracht 1 en 2 (blz 250/251)
Blok 2 Grammatica: opdracht 8, 9, 11 (blz 81, 82,84)

Slide 4 - Slide

Huiswerk (zie som) bespreken
Havo/vwo= 1. Lezen: Opdracht 3, vraag 7 = 2 tegenargumenten
2. Grammatica: Wat is een koppelwerkwoord?

Vwo = 
1. Lezen: Opdracht 2, vraag 3
2. Grammatica: Formuleer een zin met een koppelwerkwoord. 

Slide 5 - Slide

Wat we deze les gaan doen
 • Blok 5 Lezen - belangrijke begrippen doornemen       
  (zie dia 8)

 • Bij grammatica leren we het koppelwerkwoord             
  (vanaf dia 11)

Slide 6 - Slide

Blok 5: Lezen
Tekstbegrip

Slide 7 - Slide

Begrippen lezen/tekstbegrip:
 • Alineaverbanden - verbindingsmanieren
 • Middel - doel: signaalwoorden = waarmee, daarmee, het doel is etc.
 • Oorzaak - gevolg: signaalwoorden = daardoor, hierdoor etc. 
 • Uitspraak - vergelijking: signaalwoorden = zoals, hetzelfde etc. 
 • Uitspraak - reden: signaalwoorden = daarom, want etc. 

 • Lees de theorie in het boek in Schooltas: h/v = blz 238, vwo = blz 254

Slide 8 - Slide

Aantekeningen maken
1. Maak aantekeningen van de theorie in het boek in Schooltas: h/v = blz 238, vwo = blz 254.
2. Vul de aantekening in je schrift aan met de informatie uit onderstaand filmpje. 
3. Als je vragen hebt, dan hoor ik het graag!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Verlengde instructie
1. Behoefte aan extra uitleg? Lees en oefen via: 
- https://www.cambiumned.nl/theorie/stijl/verbanden/
- https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verbindingswoorden/

2. Bekijk het volgende filmpje. 
3. Vul je aantekeningen aan met de informatie uit het filmpje. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Opdrachten maken:
Nu je weet wat argumenten en tegenargumenten zijn, kun je de onderstaande opdrachten maken.

2 vwo: 
blz. 254, opdracht 3
blz. 255, opdracht 4.
Uitdaging: blz 260, opdracht 6 (niet verplicht)
2hv:
Blz. 238, opdracht 4
Blz. 240, opdracht 5
Uitdaging: blz 242, opdracht 6 (niet verplicht).

Slide 13 - Slide

Nakijken opdrachten

Kijk de opdrachten uit de vorige dia na. Ga naar drive --> lezen --> blok 4 t/m 6 --> antwoorden blok 4
(kies je eigen niveau: hv/vwo).

* De map in Drive kan je vinden in je e-mail. Zoek op 'bre'. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Terugblik
Zinsdelen:
Woorden die steeds alleen staan + groepjes woorden die in een zin steeds bij elkaar staan, noemen we zinsdelen.
www.cambiumned.nl 

Zinsdelen die je al kent:
wwg, ond, lv, mv, bwb


Slide 16 - Slide

Terugblik
Woordsoorten: 
De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort.  www.onzetaal.nl

Woordsoorten die je al kent:
ww (= znw, hww, kww),
lw, znw, bvn, tw, vz, pers.vnw, aanw. vnw, bezit. vnw, vrag. vnw

Slide 17 - Slide

Aantekeningen maken
Bij het woordsoort 'werkwoorden' ken je al:
1. Het zelfstandig werkwoord
2. Het hulpwerkwoord

Deze week leer je een nieuw soort werkwoord: 
3. Het koppelwerkwoord

Slide 18 - Slide

Aantekeningen maken
Koppelwerkwoorden kunnen zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken,blijken, (dunken en voorkomen).

Bijvoorbeeld: 
Hij wordt leraar. Hij is oud. Hij blijft vervelend.

Bekijk het filmpje in de volgende dia en maak aantekeningen. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Ezelsbruggetje koppelwerkwoorden

ZWABBELS
 zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, (heten, dunken en voorkomen).

Lees de theorie in het boek in Schooltas:
h/v = blz 236, vwo = blz 82
 
+hdv =

Slide 21 - Slide

Extra uitleg

Heb je behoefte aan meer uitleg:

- bekijk het filmpje in de dia hieronder en maak aantekeningen in je schrift. 
 - stel vragen aan klasgenoten en/of aan je docent. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Opdracht maken:
2 hv/vwo: Blok 3
Blz. 126, maken opdracht 14.

Oefen via: https://www.cambiumned.nl/oefeningen/werkwoorden/

2 vwo: Blok 1
Blz. 84, maken opdracht 12.

Oefen via: https://www.cambiumned.nl/oefeningen/werkwoorden/

Slide 24 - Slide

Nakijken opdrachten
Kijk de opdrachten uit de vorige dia na via Drive: --> grammatica --> blok 1 t/m 3 --> antwoorden 

* De antwoorden staan in de map in Drive. De map heb ik met jullie via de e-mail gedeeld. Zoek op bre. 

Slide 25 - Slide

Checklist--> Het volgende zou nu afgerond moeten zijn:
2 hv
- Aantekening 'koppelwerkwoorden' in je schrift.
- De volgende opdrachten zijn gemaakt en nagekeken:
opdr 14 op blz. 126
+ blok 5 lezen, opdracht 4 en 5 op blz. 238
2 vwo
- Aantekening 'koppelwerkwoord' in je schrift. 
- De volgende opdrachten zijn gemaakt en nagekeken:
opdr 12 op blz. 84

+ blok 5 lezen, opdracht 3 en 4 op blz. 255

Slide 26 - Slide

Reflectie
> Doelen behaald? (Lezen en grammatica)

>Deze les: Welke 2 smileys kies je en schrijf in je schrift waarom?

Slide 27 - Slide

Huiswerk (zie som)
Havo/vwo= Blok 5 Lezen: opdracht 4 en 5 (blz 238)
Blok 3 Grammatica: opdracht 14 (blz 126)

Vwo = Blok 5 Lezen: opdracht 3 en 4 (blz 254/255)
Blok 2 Grammatica: opdracht 12 (blz 84)

Slide 28 - Slide