3.2 welzijnsdilemma

3.2. 'Welzijnsdilemma'
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

3.2. 'Welzijnsdilemma'

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Basisbehoeften
Elementen die mensen nodig hebben om gelukkig te leven.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Basisbehoeften
Volgens de Amersikaanse psycholoog Maslow.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Beter worden in wat je doet
Te horen krijgen dat je het goed doet
Je omgang met mensen binnen en buiten het bedrijf
Spaargeld hebben voor onverwachte problemen
Elke week boodschappen kunnen doen omdat je geld verdient

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Welzijn
Geluksbeleving en geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Een dilemma voor actoren hoeveel verschil er in welvaart mag zijn tussen mensen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Bestaanszekerheid
Overheid zorgt voor  evenveel bezit, macht en aanzien.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Eigen verantwoordelijkheid
Mensen zorgen voor eigen welzijn.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welzijnsdilemma

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Waar is deze reclame een voorbeeld van?
Wat wil deze reclame bereiken?
A
Bestaanszekerheid
B
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

1

Slide 12 - Video

This item has no instructionsHet invoeren van het eigen risico heeft te maken met de waarde...
Het invoeren van het eigen risico heeft te maken met de waarde...
A
...bestaanszekerheid
B
...eigen verantwoordelijkheid

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Planeconomie
Een systeem waarbij de overheid de economie beheert en daar allemaal plannen voor maakt.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Nachtwakersstaat
Een systeem waarbij de overheid alleen voor het leger en de politie zorgt. Voor de rest zijn de mensen zelf verantwoordelijk

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Bestaanszekerheid
Eigen verantwoordelijkheid
Nachtwakersstaat
Planeconomie

Slide 16 - Drag question

* dit vraagt opm duiding.
Planeconomie /nachtwakerstaat
'De verzorgingsstaat'
De Geschiedenis

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

De verzorgingsstaat
Samenleving waarin de overheid burgers helpt te voorzien in hun basisbehoeften
'Sociale uitvinding'

Slide 18 - Slide

Uitleg verzorgingsstaat 
Middeleeuwen
De armen zijn afhankelijk van de geestelijken 

Slide 19 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 

Bron afbeelding: middeleeuws gasthuis Ten Bunderen
Vanaf de 16e eeuw
Meer armenzorg vanuit de rijken om eigen bezit te beschermen

Slide 20 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 
Industriële revolutie
Toename welvaart       meer ongelijkheid          woede
Ingrijpen door de overheid

Slide 21 - Slide

Klik op het vraagteken voor de uitleg van de industriële revolutie en klik op het oogje voor een spotprent over kinderarbeid uit die tijd. 
Sociale wetgeving
Kinderwetje van van Houten
Sociale ongelijkheid verminderen
Zwakkeren beschermen

Slide 22 - Slide

Klik op het vraagteken voor een afbeelding uit een oude krant van die tijd (1874, Elias Spanier).

Slide 23 - Video

Filmpje: geschiedenis Nederlandse vakbond/ uitleg vakbonden/ sociale wetten.  
  • Ongevallenwet 
  • Invaliditeitswet 
  • AOW
  • Algemene Bijstandswet
  • WAO
Gemengde economie 
Verenigen in vakbonden
20e eeuw

Slide 24 - Slide

Uitleg wetten. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'gemengde economie'
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Middeleeuwen
Industriële Revolutie 
Vakbonden en partijen
Poldermodel
Armenzorg
Afhankelijkheid van geestelijken 
Meer welvaart, meer ongelijkheid 
Kinderwetje van Van Houten 
Gemengde economie
Armenzorg door rijken
Ongevallenwet
Invaliditeitswet

Slide 25 - Drag question

De juiste gebeurtenissen/ situaties moeten naar de juiste tijdsperiode gesleept worden. 
Aan de slag!
Maak opgaven: 
§9 van 3.2 
§2 van 4.1

Slide 26 - Slide

This item has no instructions