3.3 - Biobrandstof

Biobrandstof
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Biobrandstof

Slide 1 - Slide

Na deze les kan je:
    1. Beschrijven wat biobrandstoffen zijn
    2. Aangeven wat de voor- en nadelen zijn van biobrandstoffen

Slide 2 - Slide

Opbouw
Planning:
  • Herhaling biomassa & duurzame energiebronnen
  • Uitleg + filmpjes biobrandstof
  • Afsluiting


Slide 3 - Slide

Biomassa
↳ Verbranden organisch materiaal in elektriciteits- & afvalcentrales

60% Nederland uit biomassa
  • Momenteel grootste bron     duurzame energie in Nederland

Slide 4 - Slide

Duurzame energiebronnen
(Wind - Zon - Biomassa)

Slide 5 - Mind map

Biobrandstoffen
↳ Gemaakt uit biomassa als vervanger van diesel & benzine
Afkomstig uit verschillende bronnen:


Slide 6 - Slide

Biobrandstoffen
Verschillende soorten brandstoffen:
1. Biodiesel
2. Bio-ethanol
3. Groen gas

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

   Biobrandstoffen
 Duurzaam of niet?
Het gebruik van biobrandstoffen heeft in vergelijking met fossiele brandstoffen belangrijke voordelen, er hangen ook echter een aantal negatieve effecten aan het gebruik van biobrandstoffen.
↳ Zoek uit welke voordelen en negatieve effecten er hangen aan het gebruik van biobrandstoffen. Noem zowel minimaal twee voordelen als (voorbeelden van) negatieve effecten - Probeer hierbij verschillende bronnen te vinden.

Slide 10 - Slide

Biobrandstoffen

Bedenk voor jezelf:
Ben je voor of tegen het gebruik van biobrandstoffen & waarom?


Slide 11 - Slide

Afsluiting
Planning:
  • Morgen - Gastles
  • Na de meivakantie

Huiswerk 3.3
↳ Opgave 1 in werkboek

Slide 12 - Slide