H8 8.4 Brandstoffen en duurzaamheid

8.4 Brandstoffen en duurzaamheid
leerdoelen:
Je leert over het gevolg van de koolstofdioxide-uitstoot van fossiele brandstoffen.
Je leert over de koolstofdioxide-uitstoot in energiecentrales.
Je leert over biobrandstoffen: biomassa, biodiesel, bio-ethanol en biogas.
Je leert over de stookwaarde en C/H verhouding van koolstofhoudende brandstoffen.1 / 11
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 11 slides, with text slides.

Items in this lesson

8.4 Brandstoffen en duurzaamheid
leerdoelen:
Je leert over het gevolg van de koolstofdioxide-uitstoot van fossiele brandstoffen.
Je leert over de koolstofdioxide-uitstoot in energiecentrales.
Je leert over biobrandstoffen: biomassa, biodiesel, bio-ethanol en biogas.
Je leert over de stookwaarde en C/H verhouding van koolstofhoudende brandstoffen.Slide 1 - Slide

Reductie van CO2-uitstoot
Nog steeds worden de fossiele brandstoffen het meest gebruikt. Dit moet minder vanwege 2 redenen:
De voorraad neemt af, een vergrotte bijdrage aan het versterkt broeikaseffect.
De trage koolstofkringloop zorgt voor een versterkt effect, de snelle kringloop niet. 

Slide 2 - Slide

Elektrische energie opwekken
Veel van de energie die wij nu gebruiken wordt opgewekt in kolen- en gascentrales. Deze stoten 8% van alle CO2 uit.
Ze werken met waterdamp en een dynamo. Omdat er in dit proces veel energie-omzettingen zitten is het rendement laag.
Door middel van een berekening kan je inschatten hoeveel grondstoffen er nodig zijn.
blz 50 van je boek. 

Slide 3 - Slide

CO2-neutraal
We zijn al een tijd op zoek naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen, waterstof lijkt ideaal maar dit is lastig op grote schaal te produceren en op te slaan. 
Biobrandstof is een goed alternatief.
Fotosynthese slaat koolstof op in de chemische energie die als biobrandstof dient. De energie hiervoor komt door de zon. 
Dit is de korte koolstofkringloop.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Biobrandstoffen
Dit wordt gemaakt uit biomassa: planten, hout en poep.
Sommige oliën kunnen ook maar dan moet het wel onder de 10% blijven. Uit deze stoffen kan je namelijk ook een biodiesel maken. Het levert iets minder energie per kg stof op.
Een brandstof met 5% biodiesel heet B5, 100% is B100.

Slide 6 - Slide

Biodiesel door de jaren
De eerste generatie biodiesel had speciaal gekweekte gewassen nodig, de tweede generatie wordt gemaakt met afvalproducten. 
De derde generatie biobrandstof is nu in onderzoek en dat is gericht op algen. 

Slide 7 - Slide

Productie biobrandstof
Door de biomassa te vergisten of fermenteren kan het omgezet worden in biobrandstof.
Koolhydraten worden omgezet in glucose wat omgezet wordt in bio-ethanol:                                                                     
Bio-ethanol kan bijgemengd worden in benzine, E5/E95 en E10
Biogas wordt gemaakt bij de vergisting van mest. 

Slide 8 - Slide

Pyrolyse

Slide 9 - Slide

Stookwaarde van brandstof
Elke vorm van brandstof heeft zijn eigen stookwaarde, de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van 1 kg of m3 De C/H verhouding is van belang voor de hoeveelheid koolstof uitgestood wordt. 

Slide 10 - Slide

Leerdoelen
Je leert over het gevolg van de koolstofdioxide-uitstoot van fossiele brandstoffen.
Je leert over de koolstofdioxide-uitstoot in energiecentrales.
Je leert over biobrandstoffen: biomassa, biodiesel, bio-ethanol en biogas.
Je leert over de stookwaarde en C/H verhouding van koolstofhoudende

Slide 11 - Slide