H9.4 Duurzame brandstoffen

H9.4 Biobrandstoffen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H9.4 Biobrandstoffen

Slide 1 - Slide

Je kunt nu:
 • Uitleggen wat biobrandstoffen zijn en waarom ze niet bijdragen aan het broeikaseffect.
 • Aan de hand van de C/H-verhoudingen in brandstoffen beredeneren welke brandstof de minste bijdrage aan het broeikaseffect zal leveren.
 • Een duurzame keuze maken uit verschillende brandstoffen.

Slide 2 - Slide

Wat?

Hoe?

Hulp?

Tijd?
Uitkomst?

Klaar?
H9.4 Duurzame brandstoffen
 
LessonUp les

LessonUp les + boek + docent

15 min uitleg + 10 min samen + 20 min zelfst.
Zie vorige dia

Maken opdracht: 10 
rekenen aan reacties opdracht: 11 + 12 + 13

Slide 3 - Slide

Broeikaseffect
Versterkt broeikaseffect
Door de afname van fossiele brandstoffen en het versterkte broeikaseffect is het noodzakelijk om over te stappen naar duurzame alternatieven 

Slide 4 - Slide

Duurzame brandstoffen
Waterstof
Biobrandstoffen uit biomassa (materiaal van organische oorsprong) 

Hernieuwbare energie (windmolens, zonnepanelen)
Duurzame brandstoffen worden gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen en heeft geen schadelijke gevolgen voor het mileu.

Slide 5 - Slide

hernieuwbaar =
onuitputtelijk, weer opnieuw te maken, gemaakt uit biomassa
recyclebaar =
herbruikbaar, geen afval maar grondstof, terugvoeren naar begin van productieproces

Slide 6 - Slide

biomassa
 • koolwaterstoffen die "snel" door natuur kunnen worden aangemaakt (dus niet fossiele brandstoffen)
 • bv materiaal van bomen, planten 
 • brandstoffen van biomassa= biobrandstof b.v. bio-ethanol maar ook gas uit ontlasting van varkens

Slide 7 - Slide

Voordelen Biomassa
 • de CO2 uit de lucht is nog maar kortgeleden opgeslagen in de planten. 
 • bij verbranden komt er weer evenveel koolstofdioxide vrij.
 • de CO2 blijft dus in een kringloop.
 • daarom ontstaat krijg je geen versterkt broeikaseffect bij verbranding van biomassa

Slide 8 - Slide

Soorten biobrandstof

 • Bio-ethanol
 • Biodiesel
 • Biogas

Slide 9 - Slide

Bio-ethanol
Eerste generatie biobrandstof

C6H12O6 (s) --> 2 C2H5OH (l) + 2 CO2 (g)

Biodiesel uit plantaardige olie


C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2
Via vergisting wordt uit de suikers bio-ethanol gemaakt. 

Slide 10 - Slide

Biodiesel
 1. Olie persen uit koolzaad
 2. Glycerinetriester uit de olie toevoegen aan methanol en katalysator => biodiesel en glycerol

Slide 11 - Slide

Biogas
 • vergisting van biomassa
 • Voordeel: Kan ook uit bioafval

Slide 12 - Slide

C/H verhouding
 • Elke biobrandstof en fossiele brandstof bevat C- en H-atomen. 
 • De verhouding C/H atomen komt overeen met de hoeveelheid CO2 en H2O die wordt geproduceerd.
 • Hoe groter de C/H verhouding, hoe groter de CO2 uitstoot zal zijn bij de levering van een bepaalde hoeveelheid energie.

Slide 13 - Slide

Voorbeeld C/H verhouding
Methaan (CH4): C/H = 1/4 = 0,25
Benzine (C8H18): C/H = 8/18 = 0,44

Per Joule geleverde energie zal methaan minder CO2 uitstoten dan benzine!

Slide 14 - Slide

Huiswerk

Maken opdracht: 10
+   
Rekenen aan reacties opdracht: 
11 + 12 + 13

Slide 15 - Slide