Nieren

11.5 Nieren 
Blz 106 
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

11.5 Nieren 
Blz 106 

Slide 1 - Slide

De nieren leveren een belangrijke bijdrage aan het constant houden van het interne milieu. Geef een voorbeeld

Slide 2 - Open question

De nier filtert onder andere ureum uit het bloed. Zet de onderdelen die een ureummolecuul passeert in de goede volgorde.
Nierslagader
Niermerg + nierschors
Nierbekken
Blaas

Slide 3 - Drag question

Bouw en werking van de nieren
Een nier bestaat uit:
het nierschors, niermerg, 
nierbekken en urineleider 
een afvoerende buis.
Slide 4 - Slide

Bouw en werking van de nieren
Een nier bestaat uit:
het nierschors, niermerg 
en nierbekken.

Nefronen 


Slide 5 - Slide

Leg uit waarom juist in de nefronen van nieren veel haarvaten zitten.

Slide 6 - Open question

Bouw en werking van de nieren
Kapsel van bouwman
Glomerulus 

Wat zien we nog meer?
1e gekronkelde buis
Lis van Henle
2e gekronkelde buis


Slide 7 - Slide

Welke proces vindt plaats in de glomerulus? En waardoor wordt dit proces veroozaakt?

Slide 8 - Open question

Voorurine 
Aanvoerend slagadertje 
Onder invloed van bloeddruk
voorurine 

Hoe noemen we dit proces?
Welke stoffen bevat voorurine in het
kapsel van bouwman?

Terugresorptie 


Slide 9 - Slide

Wat is de beste uitleg van het woord: 'resorptie'?

Slide 10 - Open question

Welk nummer geeft resorptie aan?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 11 - Quiz

Bouw en werking van de nier 
Stoffen waar het lichaam toch van 
af wil

Passieve en actieve uitscheiding 

Wat laat nummer 4 zien?

Slide 12 - Slide

Nieren werken hard 
Voorurine (ultrafiltratie) & (bloeddruk)
Stoffen uit voorurine richting het bloed 

Stoffen passeren

Wat geeft de roze pijl weer? 
Wat geeft de groene pijl weer?


Slide 13 - Slide

Nieren werken hard 
Stoffen terugnemen 

Verandering osmotische waarde 

Wat zie je gebeuren bij de dalende lis?

Wat zie je gebeurden bij 
de stijgende lis?
Slide 14 - Slide

Nieren werken hard 
Water wordt uit urine gehaald
en opnieuw opgenomen door 
het lichaam

Hoe gaat dit te werk?

Slide 15 - Slide

ADH
Hormonen 

Hypofyse Slide 16 - Slide

Wat is de trigger voor de hypofyse om ADH te maken. Wat is de reactie van de verzamelbuis op ADH?

Slide 17 - Open question

ADH
Concentratie opgeloste stoffen toegenomen
(hoge osmotische waarde)
vloeistof afgenomen

ADH zorgt dat de wand
meer doorlaatbaar worden voor water
= meer water kan uit gaan 
= osmotische druk daalt

Slide 18 - Slide

Wat gebeurt er indien er meer ADH aanwezig is dan normaal?
A
Meer voorurine en meer urine dan normaal gevormd wordt
B
Evenveel voorurine en meer urine dan normaal gevormd wordt
C
Evenveel voorurine en minder urine dan normaal gevormd wordt
D
Minder voorurine en minder urine dan normaal gevormd wordt

Slide 19 - Quiz

Nieren werken hard 
In de nierbuisjes gaan stoffen terug vanuit de voorurine naar het bloed 

Transport op verschillende manieren 
(poorten en kanalen)

Slide 20 - Slide

Opdracht
Probeer een celmembraan te tekenen met de twee verschillende poorten (antiport en symport) 

Geef in je tekening aan welke kant de ionen worden gepompt

8/10 minuten 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Nieren werken hard 
Natrium kalium pomp
Stoffen in tegengestelde 
richtingen gepompt 

ATP
(tegen elektrochemische gradiënt in)

Slide 24 - Slide

Nieren werken hard 
Secundair actief transport

Energie zit in hoge concentratie


Slide 25 - Slide

Er wordt niet indirect ATP gebruikt
Rode molecuul gebruikt de natuurlijke stroom van de groene 
(meeliften)

Waar komt energie vandaan?

Slide 26 - Slide

Waar komt energie vandaan?

Opgeslagen in hoge concentratie 
Die kan zich verplaatsen en stroomt vervolgens naar buiten
Het kost wel ATP, maar vaak op een andere transport eiwit 

Slide 27 - Slide