Les 4 - 5 vwo - periode 2

Welkom!
Als de timer is afgelopen heb je...
 • Tas op de grond
 • Leer- en opdrachtenboek op tafel
 • Telefoon in je tas of telefoontas
timer
3:00
1 / 47
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 47 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Welkom!
Als de timer is afgelopen heb je...
 • Tas op de grond
 • Leer- en opdrachtenboek op tafel
 • Telefoon in je tas of telefoontas
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Telefoon in telefoontas of eigen tas

Slide 2 - Slide

Vandaag
- Uitleg PO opdracht
- Startopdracht
- Herhaling §2.3, §2.4  & HW bespreken
- Uitleg §2.5 & §2.6
- Exit ticket

Slide 3 - Slide

Herhalingsvragen
 1. Wat zijn endogene en exogene processen?
 2. Wat is de reden dat de oceanische korst lager ligt dan de continentale korst?
 3. Waarom is de golf van een tsunami juist bij de kust zo hoog?
 4. Hoe heet de plek onder de aardkorst waar een aardbeving ontstaat?

Slide 4 - Slide

Startopdracht: hoe ziet de binnenkant van de aarde er eigenlijk uit?

 • Wat?  Maken stencil startopdracht tijdens bekijken van de video.
timer
20:00

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Bespreken startopdracht

Slide 7 - Slide

Huiswerk bespreken: 
2.3: opdr. 1,4,5
2.4: opdr. 1,4,5

Slide 8 - Slide

Leerdoelen §2.5 & §2.6
 • Welke typen verwering zijn er? En welke processen zijn verantwoordelijk voor verwering?

 • Hoe kan ik aan het klimaat zien welke verweringsprocessen daar plaats vinden?

 • Op welke vijf manieren vindt transport van verweringsmateriaal plaats?

Slide 9 - Slide

Theorie §2.5 en §2.6


Gesloopt gesteente
Verweringsmateriaal in beweging

Slide 10 - Slide

Theorie §2.5 


Slide 11 - Slide

Welke exogene processen zijn er?

Slide 12 - Slide

Wat is verwering?
Is dit te zien in onze directe omgeving?

Slide 13 - Slide

Welke vormen van verwering zijn er?

Slide 14 - Slide

Verwering


Het uit elkaar vallen of afbrokkelen van gesteente

Slide 15 - Slide

Fysische / mechanische verwering
 • Insolatie: opwarmen + afkoelen  -> uitzetten + inkrimpen
      (*alles op aarde zet uit als het warmer 
      wordt en krimpt in als het kouder wordt)
 • Vorstwerking: water in spleten bevriest (zet uit) en ondooit 
      (*behalve water, die zet uit op het moment           van bevriezen. Tussen de O en -4 graden 
       celcius)
 • Biologisch-fysische werking: boomwortels

Slide 16 - Slide

Chemische verwering
 • H20: gesteentedeeltjes lossen op in water
 • CO2: lost op in water -> water wordt zuur
 • O2: roesten van bijv. ijzer

Slide 17 - Slide

Gevolgen
Chemisch: dikke verwerings- laag
Fysisch:
rolt en valt naar beneden

Slide 18 - Slide

Invloed van het klimaat
Chemische verwering verloopt sneller als:
 • de temperatuur hoog is 
 • de vochtigheid hoog is 
 • het gesteente bedekt is 

Mechanische verwering verloopt sneller als:
 • de temperatuur sterk wisselt 
 • de temperatuur regelmatig onder de 0°C komt 
 • het gesteente bloot ligt 

Slide 19 - Slide

Sterkste mechanische verwering?

Slide 20 - Slide

Sterkste mechanische verwering?      C

Slide 21 - Slide

Sterkste chemische verwering?

Slide 22 - Slide

Sterkste chemische verwering?        D

Slide 23 - Slide

Bij welke klimaten vind je zowel chemische als mechanische verwering??

Slide 24 - Slide

Bij welke klimaten vind je zowel chemische als mechanische verwering?                             A en D

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Theorie §2.6


Slide 28 - Slide

Welk proces vindt hoog in de bergen plaats?

Verwering

Gevolg: uit elkaar vallen van gesteente, op de plek zelf!

-> Transport

Slide 29 - Slide

Transport van verweringsmateriaal
1. Massabewegingen 

2. Rivieren

3. IJs

4. Zee

5. Wind
Meeschrijven in je aantekeningenschrift! 
Per transport type komen kenmerken...

Slide 30 - Slide

1. Massabeweging = verplaatsen van gesteente
Massabewegingen
Massabewegingen zorgen
ervoor dat verweerd
materiaal langs de
helling naar beneden
beweegt.

Zwaartekracht
Zwaartekracht is verantwoordelijk voor
massabewegingen

Hoe noemen we dit materiaal?
Verweringsmateriaal

Slide 31 - Slide

Massabewegingen
 1.  Vallend gesteente 
 2. Rotsmassa 
 3. Puinhelling
 4. Modderstroom


Losse stenen van verschillende omvang rollen en glijden naar beneden
Grote rotsmassa glijdt over een helling naar beneden
Een verweringslaag bestaande uit klei / zand raakt verzadigd met water en stroomt naar beneden

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Puinhelling
Verweringsmateriaal valt door de zwaartekracht naar beneden. 

Een puinhelling is 
enorm veel los verweringsmateriaal langs een bergwand, dat vaak onstabiel is. 

Slide 35 - Slide

2. Rivieren
Rivierstelsel neemt enorme hoeveelheden sediment mee uit het hele stroomgebied. 

Gevolg?
Verticale erosie; het materiaal in de rivier schuurt de dalen uit. Er ontstaat een V-dal
Stroomgebied: gebied die de rivier voedt met regen en smeltwater

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

1. Teken een dwarsdoorsnede van een rivier.
2. Benoem alle onderdelen van de rivier
3. Benoem het sediment

timer
15:00

Slide 38 - Open question

1. De bovenloop: hoog in de bergen, waar de rivier ontspringt. Door het grote hoogteverschil stroomt de rivier snel en is de erosieve kracht groot.

 

2. De middenloop: het middelste deel waar de rivier door een dal loopt waar hij zich heeft ingesneden.


3. De benedenloop: dicht bij de monding waar de rivier door een riviervlakte stroomt. De stroomsnelheid is laag en hierdoor neemt de sedimentatie toe.

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

3. IJS
IJs is zeer langzaam maar neemt enorme rotsblokken over lange afstanden mee. 

-> Waarom zijn er geen hunebedden in Zuid Nederland?

Slide 41 - Slide

U - dal

Slide 42 - Slide

4. Zee
De stromingen in de zee zorgen voor het transport van het sediment.

Welk sediment 
komt in de zee voor?
> zeezand

Slide 43 - Slide

5. Wind
- droge gebieden
- geen vegetatie / vocht

Slide 44 - Slide

Aan de slag: individueel uitwerken (Zs). Oortjes mogen.
1. Maak  H2.5: opdr. 1,5,6 & H2.6: opdr. 1,4,5
2. Klaar? Doornemen H2.


timer
10:00

Slide 45 - Slide

Reflecteren op de les

Slide 46 - Slide

Exit Ticket
Pak je telefoon, scan de barcode en beantwoord de drie gestelde vragen. 


Slide 47 - Slide