Klassenmanagement Didactiek les 2

Les 2 
Klassenmanagement 
De school als leeromgeving 

§ 5.3 School en Didactiek
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 2 
Klassenmanagement 
De school als leeromgeving 

§ 5.3 School en Didactiek

Slide 1 - Slide

  Lesdoelen 
De school als leeromgeving

Je herhaalt:
 • wat klassenmanagement is
 • wat 3 voorbeelden ervan zijn
 • waar VIP voor staat
 • wat het verschil is tussen gezag en macht

Je leert:
 • hoe het schoolgebouw, de inrichting en verzorging ervan, een rol hebben in het uitdragen van de visie en didactisch concept van de school: is de leeromgeving passend?
 • hoe je een contextrijke en sfeervolle omgeving creëert
 • hoe je de ruimte binnen het schoolgebouw efficiënt gebruikt

Slide 2 - Slide

Wat is de goede definitie van Klassenmanagement?
A
Zorgen voor een positieve sfeer waarbij je zorgt voor structureren van leeractiviteiten.
B
Het creëren van een positieve sfeer, waarin je zorgt voor orde en gezelligheid.
C
Het creëren van een positieve en ordelijke omgeving voor leerlingen, zodat de voorwaarden optimaal zijn voor goed functioneren en leren.

Slide 3 - Quiz

Drie voorbeelden van klassenmanagement zijn:
A
pedagogisch klimaat, orde en een goede inrichting van je lokaal
B
wisselingen, voldoende vergaderingen, een goed management op school
C
leuke werkvormen, strenge regels en niet meer dan 20 leerlingen in de klas

Slide 4 - Quiz

VIP staat voor:
A
visie, invloed, positieve sfeer
B
veiligheid, invloed, persoonlijk contact
C
verantwoordelijkheid, intelligentie, passend onderwijs

Slide 5 - Quiz

Wat is het verschil tussen gezag en macht?
A
Bij gezag gaat het om wederzijds respect, bij macht om controle over de ander
B
Bij gezag gaat het om wie de baas is in de klas en macht komt niet voor in het onderwijs
C
Gezag moet je verdienen en macht dat heb je van nature

Slide 6 - Quiz

Schoolgebouw en klaslokaal
Zowel het gebouw als de ruimtes erin, waaronder natuurlijk de lokalen, maken duidelijk welke visie op onderwijs (didactisch concept) de school uitdraagt. Bijv:
1. In een montessorischool worden de ruimten zo ingericht dat kinderen zelfstandig hun materialen kunnen pakken en weer op de juiste plek terug kunnen leggen
2. In een jenaplanschool, waar veel wordt samengewerkt, zorg je voor werkplekken waar kinderen samen kunnen werken zonder dat ze anderen storen
3. In een vrije school, waar kinderen gelijktijdig aan verschillende activiteiten werken en daarbij gebruikmaken van verschillende werkvormen, zorg je voor een klas- en/of schoolindeling waar ruimte voor beweging is en waar veel verschillende soorten (werk)plekken zijn

 
 

Slide 7 - Slide

Welk didactisch concept dragen deze
foto's uit vind je? Licht je antwoord toe

Slide 8 - Open question

Welk didactisch concept
dragen deze foto's uit?
A
Dalton
B
Montessori
C
Jenaplan

Slide 9 - Quiz

Passende leeromgeving
Als de leerling, de leerkracht en de onderwijsassistent samen kunnen werken aan ontwikkelen en leren volgens het didactisch concept, spreek je van een passende leeromgeving 

Slide 10 - Slide

Praatvraag: welk lokaal geeft je een beter gevoel? Waarom?

Slide 11 - Slide

Sfeerbepaling
De sfeer die een lokaal uitstraalt, bepaalt voor een belangrijk deel of je je er vertrouwd en veilig voelt. Dat is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Met inrichting, kleur en licht kun je de sfeer beïnvloeden.
Rood = dynamisch
Geel en oranje = stimulerend
Groen en blauw = rustgevend

Slide 12 - Slide

Klaslokaal 
Noem voor elk lokaal enkele tips en tops

Slide 13 - Slide

Ruimte en leefomgeving
 • Meubilair op school moet sterk, makkelijk schoon te maken, stapelbaar en in hoogte verstelbaar zijn
 • Plek van meubels moet efficiënt en creatief zijn: looplijnen kort houden, makkelijk kunnen aanpassen bij verschillende activiteiten en werkvormen. Hoe is dat in jullie stagelokaal?
 • Bj een gedeeld lokaal (VO/ROC) afspraken maken over hygiëne en basisopstelling
 • School is niet alleen een plaats om te leren, maar ook een ontmoetingsplaats. Hoe houdt een school hier rekening mee? Noem voorbeelden (zie evt p. 171)
 • Een school moet ook veilig zijn. Vaak is er daarom een bemande receptie bij de ingang, of zijn er toegangspoortjes of beveiligers. Op de basisschool hebben leerkrachten en OA-en een belangrijke taak in het houden van toezicht en signaleren. 

Slide 14 - Slide

Als het goed is, heb je nu een beter idee welke grote rol en invloed de inrichting, verzorging en sfeer van de school hebben op het lesgeven en leren:
Ja, klopt
Een beetje wel
Totaal niet

Slide 15 - Poll

Huiswerk:
lees: Blz 161 - 189 (nog een keer) en maak aantekeningen over de belangrijkste zaken
maak: TM School en didactiek Edition --> Thema 3--> praktijksituaties "Anouk begeleidt groep 3" 
maak de 2 blz van het werkboek (krijg je in de mail) 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide