Les 2 De school als leer en leef omgeving

                               De school als leer en leefomgeving
Klassenmanagement
 
Hoort bij de werkprocessen:
B1-K1
P3-K1

Oftewel, dit vak speelt een rol bij de examens; A, B, C en D!!!!!

 

1 / 30
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

                               De school als leer en leefomgeving
Klassenmanagement
 
Hoort bij de werkprocessen:
B1-K1
P3-K1

Oftewel, dit vak speelt een rol bij de examens; A, B, C en D!!!!!

 

Slide 1 - Slide

Welke leerstof gebruiken we?
Onderwijs Assistent School en Didactiek PW
Thema 3 - Organisatie van het onderwijs 
Hoofdstuk 5 Klassenmanagement
Bladzijde 162 t/m 189

Kunnen jullie online in het boek of heb je het boek bij je???

Slide 2 - Slide

  Lesdoelen 
De school als leeromgeving

Je herhaalt:
 • wat klassenmanagement is
 • wat 3 voorbeelden ervan zijn
 • waar VIP voor staat
 • wat het verschil is tussen gezag en macht

Je leert:
 • hoe het schoolgebouw, de inrichting en verzorging ervan, een rol hebben in het uitdragen van de visie en didactisch concept van de school: is de leeromgeving passend?
 • hoe je een contextrijke en sfeervolle omgeving creëert
 • hoe je de ruimte binnen het schoolgebouw efficiënt gebruikt

Slide 3 - Slide

Wat is de goede definitie van Klassenmanagement?
A
Zorgen voor een positieve sfeer waarbij je zorgt voor structureren van leeractiviteiten.
B
Het creëren van een positieve sfeer, waarin je zorgt voor orde en gezelligheid.
C
Het creëren van een positieve en ordelijke omgeving voor leerlingen, zodat de voorwaarden optimaal zijn voor goed functioneren en leren.

Slide 4 - Quiz

Drie voorbeelden van klassenmanagement zijn:
A
pedagogisch klimaat, orde en een goede inrichting van je lokaal
B
wisselingen, voldoende vergaderingen, een goed management op school
C
leuke werkvormen, strenge regels en niet meer dan 20 leerlingen in de klas

Slide 5 - Quiz

VIP staat voor:
A
visie, invloed, positieve sfeer
B
veiligheid, invloed, persoonlijk contact
C
verantwoordelijkheid, intelligentie, passend onderwijs

Slide 6 - Quiz

Wat is het verschil tussen gezag en macht?
A
Bij gezag gaat het om wederzijds respect, bij macht om controle over de ander
B
Bij gezag gaat het om wie de baas is in de klas en macht komt niet voor in het onderwijs
C
Gezag moet je verdienen en macht dat heb je van nature

Slide 7 - Quiz

De school als leer en leefomgeving

 • Inrichting en visie
 •  Passende leeromgeving
 • Sfeerbepalende inrichting
 • Efficiënt gebruik maken van de omgeving
 • de school als leefomgeving

Slide 8 - Slide

Schoolgebouw en klaslokaal
Zowel het gebouw als de ruimtes erin, waaronder natuurlijk de lokalen, maken duidelijk welke visie op onderwijs (didactisch concept) de school heeft. Bijv:
1. In een montessorischool worden de ruimten zo ingericht dat kinderen zelfstandig hun materialen kunnen pakken en weer op de juiste plek terug kunnen leggen
2. In een jenaplanschool, waar veel wordt samengewerkt, zorg je voor werkplekken waar kinderen samen kunnen werken zonder dat ze anderen storen
3. In een vrije school, waar kinderen gelijktijdig aan verschillende activiteiten werken en daarbij gebruikmaken van verschillende werkvormen, zorg je voor een klas- en/of schoolindeling waar ruimte voor beweging is en waar veel verschillende soorten (werk)plekken zijn

 
 

Slide 9 - Slide

Welk didactisch concept dragen deze
foto's uit vind je? Licht je antwoord toe

Slide 10 - Open question

Welk didactisch concept
dragen deze foto's uit?
A
Dalton
B
Montessori
C
Jenaplan

Slide 11 - Quiz

Passende leeromgeving
Als de leerling, de leerkracht en de onderwijsassistent samen kunnen werken aan ontwikkelen en leren volgens het didactisch concept, spreek je van een passende leeromgeving 

Slide 12 - Slide

Praatvraag: welk lokaal geeft je een beter gevoel? Waarom?

Slide 13 - Slide

Ontspannend en rustgevend
Dynamische sfeer
Ontspannend en rustgevend
Stimulerend en warme sfeer
Stimulerend en warme sfeer

Slide 14 - Drag question

Sfeerbepaling
De sfeer die een lokaal uitstraalt, bepaalt voor een belangrijk deel of je je er vertrouwd en veilig voelt. Dat is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Met inrichting, kleur en licht kun je de sfeer beïnvloeden.
Rood = dynamisch
Geel en oranje = stimulerend
Groen en blauw = rustgevend

Slide 15 - Slide

Ruimte en leefomgeving
 • Meubilair op school moet sterk, makkelijk schoon te maken, stapelbaar en in hoogte verstelbaar zijn
 • Plek van meubels moet efficiënt en creatief zijn: looplijnen kort houden, makkelijk kunnen aanpassen bij verschillende activiteiten en werkvormen. Hoe is dat in jullie stagelokaal?
 • Bj een gedeeld lokaal (VO/ROC) afspraken maken over hygiëne en basisopstelling
 • School is niet alleen een plaats om te leren, maar ook een ontmoetingsplaats. Hoe houdt een school hier rekening mee? Noem voorbeelden (zie evt 5.3.6)
 • Een school moet ook veilig zijn. Vaak is er daarom een bemande receptie bij de ingang, of zijn er toegangspoortjes of beveiligers. Op de basisschool hebben leerkrachten en OA-en een belangrijke taak in het houden van toezicht en signaleren. 

Slide 16 - Slide

Even wat anders...
Makkelijk of moeilijk?

Slide 17 - Slide

Casus
Onderwijsassistent Karlijn ziet dat er tijdens het surveilleren op het plein een ruzie is ontstaan. Ze kijkt het eerst even aan, want vaak lossen de kinderen het zelf op en dat is natuurlijk de beste manier, maar soms moet zij ingrijpen. Dat is ook nu het geval. Iris lijkt deze keer degene die buitengesloten wordt door een groepje meisjes uit groep 6, aangevoerd door Smilla. Karlijn stapt erop af. 

Wat raad je Karlijn aan om te doen?
timer
3:00

Slide 18 - Slide

School/Huiswerk:
lees: 5.3 in je boek en maak aantekeningen over de belangrijkste zaken
maak: Kahoot vraag 11 tm 20

Slide 19 - Slide

Als het goed is, heb je nu een beter idee welke grote rol en invloed de inrichting, verzorging en sfeer van de school hebben op het lesgeven en leren:
Ja, klopt
Een beetje wel
Totaal niet

Slide 20 - Poll

Slide 21 - Slide

Wat vinden we hiervan?

Slide 22 - Slide

Hoe vind jij de sfeer in onze groep?
Bedenk voor jezelf een tip en een top.
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

Aandachtspunten die de sfeer verbeteren
timer
5:00
Kies drie punten uit en bedenk daarbij een situatie, die je meegemaakt hebt op stage en vertel ons hierover.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Hoe kan de inrichting van een lokaal invloed hebben op het pedagogisch klimaat (hoe kinderen zich gedragen en hoe zij zich ontwikkelen)?

Slide 26 - Open question

De visie van een school zegt iets over....
A
Het gebouw, de leerlingen en de materialen
B
Het gebouw, de groepen en de schoolpleinen
C
Het gebouw, de inrichting en de verzorging
D
Het gebouw, de leerkrachten en de verzorging

Slide 27 - Quiz

De visie van een school zegt iets over het didactisch concept.
Wat is een didactisch concept?

Slide 28 - Open question

Wat vinden we hiervan?

Slide 29 - Slide

School/huis-werk
School/huiswerk: 
 • Lees bladzijde 161  t/m 167
 • Kijk nu eens naar je eigen groep op stage, wat kun je zeggen over de sfeer in de groep volgende week

Slide 30 - Slide