3.3 Hoe is het geregeld?

3.3 Hoe is het geregeld?


Pak je boek, schrift en rekenmachine
1 / 10
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.3 Hoe is het geregeld?


Pak je boek, schrift en rekenmachine

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 3.3
  • Wat een cao is
  • Het verschil tussen brutoloon en nettoloon en hoe je dat berekent
  • Wat het minimumloon en minimumjeugdloon is
  • Welke wetten de werknemer beschermen

Slide 2 - Slide

CAO = Collectieve ArbeidsOvereenkomst
Hierin staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen in bepaalde bedrijfstak. 

De CAO-afspraken zijn gemaakt door vakbonden en organisaties van werkgevers. 

Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

€ ............
€ 400,-
€ 1200,-
€ 3000,-
Brutoloon
Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Wat is wat?
Brutoloon = Wat je betaald krijgt voor jouw werk.
Inhoudingen = Loonbelasting en andere bedragen die van het nettoloon worden ingehouden door de overheid. De overheid gebruikt dit om bijv. uitkeringen te betalen.
Nettoloon = Het geld dat je op jouw bankrekening krijgt voor het werk dat je deed.

Slide 7 - Slide

Wettelijk minimumloon
  • Iedereen die gaat werken, heeft recht op het wettelijk minimumloon
  • In de wet staat iedereen van 21 jaar en ouder moet in ieder gavel dit verdienen.
  • Tussen de 15 en 21 jaar bent, geldt het minimumjeugdloon. Afhankelijk van je leeftijd krijg je een bepaald percentage van het minimumloon

Slide 8 - Slide

Arbowet & Arbeidstijdenwet
Arbowet (Arbeidsomstandigheden) = staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Arbeidstijdenwet = geeft regels voor werk- en rusttijden.

Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden.

Slide 9 - Slide

Weektaak

Slide 10 - Slide