les 1 § 5.1 theorie ABC

§ 5.1 ABC
Programma

-ophalen voorkennis
- uitleg theorie (interactief)
- verwerking
- afsluiter

1 / 28
next
Slide 1: Slide
WiskundeHBOStudiejaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§ 5.1 ABC
Programma

-ophalen voorkennis
- uitleg theorie (interactief)
- verwerking
- afsluiter

Slide 1 - Slide

Doelen
- Ik weet wat een open/gespoten interval is;
- Ik ken de verschillende intervalnotaties;
- Ik kan toenemend/afnemend stijgende of dalende grafieken    
   herkennen;
- Ik weet wat het maximum en minimum is.

Slide 2 - Slide

Interval

Slide 3 - Mind map

Voorkennis

Slide 4 - Slide

voorbeeld 1
Vul in: x ligt tussen 5 en 9 noteer je als ...

5 < x < 9

x is groter dan 5 en x is kleiner dan 9
5 en 9 horen net niet meer bij dit interval
5 < x < 9 is een samengestelde ongelijkheid

Slide 5 - Slide

Voorbeeld 2


-2 < x < 4Slide 6 - Slide

Hoort het getal 4 bij dit interval?
A
ja
B
nee

Slide 7 - Quiz

Delta notatie

Slide 8 - Slide

Gegeven de punten P(2,4) en Q(7,10).
Hoeveel is ?
Δx
A
4
B
5
C
6
D
8

Slide 9 - Quiz

Open Interval
Teken de grens van een open 
 interval met een open rondje.

Gebruik driehoekige haken bij
 de interval-notatie van een      
open interval.                                  
Slide 10 - Slide

Gesloten interval
Teken de grenzen van een     
gesloten interval met een     
dicht rondje.                                

Gebruik rechte haken bij de
intervalnotatie van een         
gesloten interval.                    


                                

Slide 11 - Slide

Bij een open interval...
A
...doen de grenzen wel mee en gebruik je <...>
B
...doen de grenzen wel mee en gebruik je [...]
C
...doen de grenzen niet mee en gebruik je <...>
D
...doen de grenzen niet mee en gebruik je […]

Slide 12 - Quiz

Bij een gesloten interval...
A
...doen de grenzen wel mee en gebruik je <...>
B
...doen de grenzen wel mee en gebruik je [...]
C
...doen de grenzen niet mee en gebruik je <...>
D
...doen de grenzen niet mee en gebruik je […]

Slide 13 - Quiz

Schrijf in de ongelijkheidsnotatie
A
1,5 ≤ x < 8
B
x < 8
C
1,5 ≤ x ≤ 8
D
1,5 < x < 8

Slide 14 - Quiz

Schrijf in de ongelijkheidsnotatie
A
x > 6
B
x < 6
C
x ≥ 6
D
x ≤ 6

Slide 15 - Quiz

Schrijf in de ongelijkheidsnotatie
A
-2 ≤ x ≤ 7
B
-2 ≤ x < 7
C
-2 < x ≤ 7
D
-2 < x < 7

Slide 16 - Quiz

Stijgen en dalen

Slide 17 - Slide

Tussen B en C is de grafiek...
A
Toenemend stijgend
B
Toenemend dalend
C
Afnemend stijgend
D
Afnemend dalend

Slide 18 - Quiz

Tussen D en E is de grafiek...
A
Toenemend stijgend
B
Toenemend dalend
C
Afnemend stijgend
D
Afnemend dalend

Slide 19 - Quiz

De grafiek is afnemend stijgend tussen
A
A en B
B
B en C
C
D en E
D
E en F

Slide 20 - Quiz

Gebruik intervalnotatie

Slide 21 - Slide

constante stijging
constante daling
toenemende stijging
toenemende daling
afnemende stijging
afnemende daling

Slide 22 - Drag question

Minumum en maximum

Slide 23 - Slide

Gaat een grafiek over van stijgend naar dalend dan heeft de grafiek een ...
A
minimum
B
maximum

Slide 24 - Quiz

Gaat een grafiek over van dalend naar stijgend dan heeft de grafiek een ...
A
minimum
B
maximum

Slide 25 - Quiz

Is een grafiek stijgend voor het rechter randpunt, dan is het randpunt een ...
A
minimum
B
maximum

Slide 26 - Quiz

verwerking les 1

Slide 27 - Slide

EXIT-TICKET
A
Ik wil de uitleg nog een keer horen
B
Ik wil meer voorbeelden krijgen
C
Ik wil de informatie thuis nog even bekijken
D
Ik begrijp het, ik kan door

Slide 28 - Quiz