Bi T3 Th5 Bs4 Hersenen

Hersenen 
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hersenen 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:

 1.  Je herkent de 3 verschillende soorten zenuwcellen;
 2.  Je kunt uitleggen wat de functies zijn van de 3 verschillende soorten 
   zenuwcellen;
 3.  Je weet welke soorten zenuwen er zijn;
 4.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 5.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen.
Vandaag:

 • Bespreken huiswerk
 • Uitleg basisstof 4 (interactief)
 • (aanmelden online methode) 
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

Huiswerk bespreken (opdr. 16)

Slide 3 - Slide

Deze les:
Herhaling Bs 1 t/m 3
Uitleg Bs 4: hersenen

Slide 4 - Slide

Herhalen Bs 1 t/m 3
Wat wil je?
Opnieuw een stuk uitleg herhalen
(quiz)vragen maken om te kijken of ik het goed ken
Door naar Bs4, ik ken alles al

Slide 5 - Poll

Slide 6 - Slide

 • Geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale
   zenuwstelsel (CZ)
 • Cellichamen liggen vlak bij het centrale zenuwstelsel

Gevoelszenuwcellen

Slide 7 - Slide

 • Geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar
   spieren/klieren
 • Cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel


Bewegingszenuwcellen

Slide 8 - Slide

 • Geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel
 • Liggen in het geheel in het centrale zenuwstelsel


Schakelcellen

Slide 9 - Slide

De richting van impulsen

Slide 10 - Slide

 • Gevoelszenuwen --> uitlopers gevoelszenuwcellen
 • Bewegingszenuwen --> uitlopers bewegingszenuwcellen
 • Gemengde zenuwen --> uitlopers gevoels- én bewegingszenuwcellen


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Ruggenmerg
Verbind zenuwen met de hersenen

Ligt in het wervelkanaal: Begint bij hersenstam, eindigt bij de lendenwervels

Slide 13 - Slide

Ruggenmerg

Tussen twee wervels aan elke kant ontspringen zenuwen

Slide 14 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: midden
Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: Zijkant
Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)

Slide 15 - Slide

Zenuwcellen in ruggenmerg

Slide 16 - Slide

Zenuwen in ruggenmerg

Slide 17 - Slide

Geleidt impulsen van het CZ af:
Verbindt zintuigen met CZ:
Heeft een lange uitloper naar een spier/klier:
Ligt helemaal in het CZ;
Heeft vele korte uitlopers:
Cellichaam ligt vlak bij het CZ:
Bewegingszenuwcel
Bewegingszenuwcel
Gevoelszenuwcel
Gevoelszenuwcel
Schakelcel
Schakelcel

Slide 18 - Drag question

Via welk soort zenuwcel zal een impuls vanuit de neus richting de als eerste hersenen gaan?

Slide 19 - Open question

De buitenkant van het ruggenmerg heeft zijn kleur vanwege
A
De grijze stof van de cellichamen
B
De witte stof van de cellichamen
C
De grijze stof van de uitlopers
D
De witte stof van de uitlopers

Slide 20 - Quiz

Nr. 7 is een ___________________ omdat er
alleen maar _______________________ 
doorheen lopen
Gevoelszenuwcellen
Bewegingszenuwcellen
Schakelcellen
Gevoelszenuw
Bewegingszenuw
Gemengde zenuw

Slide 21 - Drag question

Nr. 8 is een ___________________ omdat er
en ________________________
en _______________________ 
doorheen lopen
Gevoelszenuwcellen
Bewegingszenuwcellen
Schakelcellen
Gevoelszenuw
Bewegingszenuw
Gemengde zenuw

Slide 22 - Drag question

Bewegingszenuwcel
schakelcel
ruggenmerg
Gevoelszenuwcel

Slide 23 - Drag question

2

Slide 24 - Video

00:47
Tot welke leeftijd zijn de hersenen in ontwikkeling?

Slide 25 - Open question

01:54
Welke langetermijneffecten heeft
overmatig gebruik van alcohol?

Slide 26 - Mind map

Onderdelen van de hersenen
Onderaanzicht

Slide 27 - Slide

Grote hersenen
 • Verwerken impulsen
 • Bestaan uit verschillende hersencentra (gebieden) 
 • _____________hier komt straks nog een  aanvulling_____________
Aantekening

Slide 28 - Slide

Onderdelen van de hersenen
Onderaanzicht

Slide 29 - Slide

Kleine hersenen
 • Coördineren bewegingen
Aantekening

Slide 30 - Slide

Onderdelen van de hersenen
Onderaanzicht

Slide 31 - Slide

Zenuwen in hoofd en hals
Zenuwen in lichaam

Slide 32 - Slide

Zenuwen in hoofd en hals
Zenuwen in lichaam

Slide 33 - Slide

Hersenstam
 • Impulsgeleiding tussen ruggenmerg en hersenen
 • Impulsgeleiding tussen zenuwen in hoofd/hals en hersenen
 • Aansturen onbewuste levensfuncties (hartslag, ademhaling, etc.)
Aantekening

Slide 34 - Slide

Hersengebieden
Zijaanzicht

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Wat valt op?

Slide 37 - Slide

Grote hersenen
 • Verwerken impulsen
 • Bestaan uit verschillende hersencentra (gebieden) 
 • Buitenkant grijze cellichamen, binnenkant witte uitlopers
Aantekening

Slide 38 - Slide

Welke hersenen coördineren alle bewegingen?
A
Grote hersenen
B
Kleine hersenen

Slide 39 - Quiz

Wat is GEEN onderdeel van de hersenen?
A
Grote hersenen
B
Kleine hersenen
C
Hersenstam
D
Harde hersenen

Slide 40 - Quiz

De hersenen bestaan uit...
A
Grote hersenen, kleine hersenen en ruggenmerg
B
Grote hersenen, hersenstam en ruggenmerg
C
Kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
D
Grote hersenen, kleine hersenen en hersenstam

Slide 41 - Quiz

Twee functies zijn:
1. Het verbinden van het ruggenmerg met de hersenen
2. Het verbinden van zenuwen in het hoofd met de hersenen
Welke functie(s) doet de hersenstam?
A
Beide niet
B
Alleen functie 1
C
Alleen functie 2
D
Zowel functie 1 als 2

Slide 42 - Quiz

Grote hersenen
Hersenstam
Kleine hersenen
Ruggenmerg

Slide 43 - Drag question

Tot slot
Bepaalde stoffen beïnvloeden je hersenen: medicijnen, tabak, alcohol, drugs

Remmend of juist stimulerend

Slide 44 - Slide

Lesdoelen:

 1.  Je herkent de 3 verschillende soorten zenuwcellen;
 2.  Je kunt uitleggen wat de functies zijn van de 3 verschillende soorten 
   zenuwcellen;
 3.  Je weet welke soorten zenuwen er zijn;
 4.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 5.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen.
Vandaag:

 • Bespreken huiswerk
 • Uitleg basisstof 4 (interactief)
 • (aanmelden online methode) --> 338385
 • Zelfstandig werken --> 21, 22, 26

Slide 45 - Slide