Les 1 Wet IKK

WET IKK - Les 1
WET IKK - LES 1

Wat gaan we doen vandaag?
1. Wat weten jullie al van Wet IKK?
2. Programma &  afronding van dit vak
3. Waarom is dit vak van belang? Koppeling LJ3
4.Filmpje & uitleg Wet IKK en de 4 pijlers
5. Ervaringen vanuit praktijk --> Wat zien jullie hiervan al terug op stage?1 / 16
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

WET IKK - Les 1
WET IKK - LES 1

Wat gaan we doen vandaag?
1. Wat weten jullie al van Wet IKK?
2. Programma &  afronding van dit vak
3. Waarom is dit vak van belang? Koppeling LJ3
4.Filmpje & uitleg Wet IKK en de 4 pijlers
5. Ervaringen vanuit praktijk --> Wat zien jullie hiervan al terug op stage?Slide 1 - Slide

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang

Slide 2 - Quiz

Wet IKK
wat weten jullie al?

Slide 3 - Mind map

Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Strengere BKR
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 4 - Quiz

Les 1
Week 46
Kennismaken met het vak Wet IKK
Les 2
Week 47
Inzicht krijgen in de veranderingen in de kinderopvang 
Les 3
Week 48
Verdiepen in pijler 1 en 2
Les 4
Week 49
Inzicht krijgen in de meest voorkomende kinderongelukjes en kinderziektes
Les 5
Week 50
Verdiepen in pijler 3 en 4
Les 6
Week 51
Het vormen van een eigen mening over de wet IKK
Les 7
Week 2
Inzicht krijgen in de meldcode en werken met baby’s
Les 8 
Week 3
Afronding vak Wet IKK

Slide 5 - Slide

Doel van dit vak 
-koppeling examen leerjaar 3

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

De wet IKK
- De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Ingegaan per januari 2018.


- De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier pijlers --> 

Slide 8 - Slide

Veranderingen ingegaan 2019
1. Wijziging beroepskracht-kind-ratio baby’s
2. Wijziging beroepskracht –kind-ratio buitenschoolse opvang
3. Wijziging beroepskracht- kind- ratio kinderen gecombineerde opvang (dagopvang en bso)
4. Invoering pedagogisch beleidsmedewerker


 

Slide 9 - Slide

veranderingen per 2023
1. Invoering minimum taalniveau.
Pedagogisch medewerkers moeten minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben.
2. Aanvullende scholingseis voor werken met baby’s
Alle. pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold 

Slide 10 - Slide

Pijler 1; de ontwikkeling van het kind centraal
Pijler 1; de ontwikkeling van het kind centraal
Het gaat hier vooral om het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook om het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal verloopt.

Slide 11 - Slide

Pijler 2: Veiligheid en gezondheid
Binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon, er is voldoende gezonde voeding en beweging en er zijn regels en afspraken gericht op hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s.

Slide 12 - Slide

Pijler 3: Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan een stabiele omgeving.

Slide 13 - Slide

Pijler 4: Kinderopvang is een vak
In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over extra eisen aan scholing van pedagogisch medewerkers en ondersteuning bij uw werk. 

Slide 14 - Slide

Wet IKK op stage
Ervaringen delen

Slide 15 - Mind map

Afsluiting
- Vragen?
- Informatie en theorie te vinden in Teams
- Volgende les; verdiepen in pijler 1 & 2

Slide 16 - Slide