B&L Leereenheid 7 Didactische werkvormen

B&L leereenheid 7
Didactische werkvormen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
B&LMBO

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

B&L leereenheid 7
Didactische werkvormen

Slide 1 - Slide

Inhoud
  1. Didactische werkvormen en plaats in het didactisch model
  2. Indeling en keuze van didactische werkvormen
  3. Voorbeelden van didactische werkvormen
  4. Didactische hulpmiddelen en het lesvoorbereidingsformulier
  5. Blz 179-208 boek 

Slide 2 - Slide

Wat versta jij onder Didactische vaardigheden?
(je mag dit opzoeken in het boek)

Slide 3 - Mind map

Didactische werkvormen?
  • De weg die lesgever en deelnemers samen bewandelen om gewenste doelen te bereiken
  • Manieren om het leren in de zaal (veld, zwembad etc.) zo te organiseren, dat deelnemers zoveel mogelijk leren
  • Een didactische werkvorm kent twee kanten: een activiteit van de lesgever gevolgd door een activiteit (reactie) van de deelnemers. Sprake van wisselwerking

Slide 4 - Slide

Voorbeelden v/d lesgever

- Informatie geven
- Opdrachten geven
- Uitleggen
- Verbeteren
- Beurten geven
- Laten experimenteren
Voorbeelden v/d deelnemers

- antwoord geven
- opzoeken
- luisteren
- nadoen
- oefenen

Slide 5 - Slide

Voorbeelden van didactische werkvormen:
- Instructievorm
- Vraagvorm
- coachvorm
- vrij werken

Slide 6 - Slide

Werkvormen. Weet jij er nog een paar?
(opzoeken mag, boek/google)

Slide 7 - Mind map

Een videootje.....Welke werkvormen zie je?

Slide 8 - Slide

Model van van gelder

Slide 9 - Slide

Indeling en keuze van didactische werkvormen
Organisatorisch
- Vrijwerken
- Werken in groepen
- Werken in een vaste volgorde
Klassikaal werken
- Wijze van aanbieden
- Stellen van vragen
- Geven van opdrachten
- Geven van instructieRuimte die de lesgever biedt
Gesloten: initiatief lesgever; die bepaalt wat er gedaan wordt
Open: deelnemers werken op eigen niveau, tempo en interesse


Slide 10 - Slide

Keuze van didactische werkvormen is afhankelijk van:

Beginsituatie
- Randvoorwaarden
- Deelnemers
Doelstellingen
- Motorisch
- Cognitief
- Sociaal-affectief
Bewegingsvormen
- Risico, gevaar
- Concentratie

Slide 11 - Slide

Didactische hulpmiddelen?
Fluitje
?
?
?
?

Slide 12 - Slide

Wat zijn didactische werkvormen?

Slide 13 - Open question

Voorbeelden van didactische werkvormen zijn:
A
Instructievorm
B
Vraagvorm
C
Spelvorm
D
Allen goed

Slide 14 - Quiz

Indeling didactische werkvormen.
Met welke 3 aspecten?

Slide 15 - Open question

Keuze van didactische werkvormen is afhankelijk van:
A
Beginsituatie
B
Doelstellingen
C
Bewegingsvormen
D
Allen goed

Slide 16 - Quiz

Opdracht:
Maak de huiswerkopdracht leereenheid 7
Lever deze in op Teams!

Slide 17 - Slide