Les 1: Lesgever leereenheid 7

B&L periode 1.3Les 1
De sportleider als lesgever
Leereenheid 7
Didactische werkvormen
1 / 22
next
Slide 1: Slide
B&LMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

B&L periode 1.3Les 1
De sportleider als lesgever
Leereenheid 7
Didactische werkvormen

Slide 1 - Slide

Huiswerkopdracht

Slide 2 - Slide

Inhoud
 • Didactische werkvormen en plaats in het didactisch model
 • Indeling en keuze van didactische werkvormen
 • Voorbeelden van didactische werkvormen
 • Didactische hulpmiddelen en het lesvoorbereidingsformulier 

Slide 3 - Slide

Didactische werkvormen
 • Verschillende omschrijvingen (zie blz. 182)
 • Manieren om leren in de zaal (veld, zwembad, etc.) zo te organiseren, dat deelnemers zoveel mogelijk leren
 • 2 kanten: een activiteit van de lesgever gevolgd door activiteit van de deelnemers (wisselwerking)

Slide 4 - Slide

Didactisch model

Slide 5 - Slide

Indeling en keuze 

Slide 6 - Slide

Organisatorisch
Wijze van 
aanbieden
Ruimte die de
lesgever biedt
Open en gesloten
Klassikaal werken
Werken in groepen
Vraagvorm
Instructievorm
Vrij werken
Spelvorm

Slide 7 - Drag question

Er bestaan heel veel verschillende didactische werkvormen. Welke van onderstaande werkvormen valt NIET onder wijze van aanbieden?
A
Opdrachtvorm
B
Werken in een vaste volgorde
C
Instructievorm
D
Vorm van zelfontdekking

Slide 8 - Quiz

Didactische werkvormen kan je op verschillende manieren indelen. Op welke twee manieren kan 'ruimte die de lesgever biedt' worden ingedeeld?

Slide 9 - Open question

Welke didactische werkvorm(en) kies je?
Afhankelijk van:
 • Beginsituatie
  - randvoorwaarden
  - deelnemers
 • Doelstelling
  - motorisch
  - cognitief
  - sociaal-affectief
 • Bewegingsvormen
  - Risico, gevaar
  -concentratie

Slide 10 - Slide

Je hebt een grote groep in een relatief kleine gymzaal. Welke vorm van organisatie zou jij kiezen? en ligt deze toe:

Slide 11 - Open question

Je wilt iemand een nieuwe bewegingsvaardigheid aanleren, op welke manier zou jij dit als sportleider aanbieden? Ligt deze toe:

Slide 12 - Open question

Voorbeelden van didactische werkvormen
Kun je alle termen uitleggen en een voorbeeld geven?

Slide 13 - Slide

1

Slide 14 - Video

02:18
Voor welke organisatie vorm is er gekozen in deze les? En welke manier van aanbieden doet deze docent?

Slide 15 - Open question

Didactische hulpmiddelen
 • Hulpmiddelen om didactische werkvorm te ondersteunen (fluit, krijtje, bord, etc.) 

Slide 16 - Slide

Zoek een foto op van een didactisch hulpmiddel

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Link

De keuze van didactische werkvormen is afhankelijk van:
A
Beginsituatie, doelstelling & bewegingsvormen
B
Beginsituatie, doelstelling en tijdsplanning
C
Doelstelling, lesgeefhouding en bewegingsvormen
D
Tijdsplanning, materiaal keuze en beginsituatie

Slide 19 - Quiz

Op welke 3 manieren kun je didactische werkvormen indelen?
A
Indeling van de zaal, materiaal en lesgeven
B
Materiaal, indeling van de zaal en organisatorisch
C
Organisatorisch, wijze van aanbieden en ruimte die de lesgever biedt
D
Wijze van aanbieden, indeling van de zaal en organisatorisch

Slide 20 - Quiz

Bij het geven van een spel heeft de lesgever 3 taken
A
Coachen, deelnemen en begeleiden
B
Spelleider, begeleider en coach
C
Begeleider, scheidsrechter en deelnemer
D
Deelnemer, coach en scheidsrechter

Slide 21 - Quiz

Vragen?

Slide 22 - Slide