Passive - deel 2

1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Do you still remember?
Rewrite this sentence using the passive voice:
I punched someone in the face.

Slide 2 - Open question

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 3 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 4 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 5 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 7 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 8 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 11 - Open question

I will not write the essay.

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Link

Slide 14 - Link

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

What have you learned today?

Slide 17 - Open question

Ask a question you still have

Slide 18 - Open question