Passive - deel 2

1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Do you still remember?
Rewrite this sentence using the passive voice:
I punched someone in the face.

Slide 2 - Open question

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 3 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 4 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 5 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 7 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 8 - Open question

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 9 - Slide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 10 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 13 - Open question

I will not write the essay.

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

What have you learned today?

Slide 19 - Open question

Ask a question you still have

Slide 20 - Open question