Introduction lesson 3B (3T) #1

1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today's goals
- I know the rules of the English class
- I know what is in the year planner
- I can introduce myself in English
- I can use the past simple and past continuous correctly in sentences
- I can use prefixes and suffixes correctly
At the end of class:

Slide 2 - Slide

Agenda
- Lesson goals (2 mins)
- Welcome to English
- Classroom rules
- Year planner
- Introductions
- Getting started


Slide 3 - Slide

Welcome to English
Mrs. van Duffelen-Lahoud
Magister e-mail - jede@zaam.nl
Lokaal BNC02
Aanwezig ma t/m do
Steunles Engels donderdag 14.30 - 15.15 in BNC02

Slide 4 - Slide

Regels van de Engels klas
Alle schoolregels gelden in deze klas

We hebben respect voor elkaar en ons docent
We zijn stil als ons docent / een mede leerling aan het woord is
Huiswerk is aangegeven in Magister
We gaan netjes om met onze spullen
We houden de klas netjes
Heb je een vraag - steek je hand in de lucht
Neem een altijd een leesboek mee naar de les


timer
3:00

Slide 5 - Slide

Regels van de Engels klas
Let op de tijd en de kleur  
Rood = STIL
Oranje = Je mag stilletjes praten alleen als je docent niet aan het woord is
Groen = Je mag rustig en zachtjes praten met je klasgenoot en samenwerken aan een opdracht


timer
3:00

Slide 6 - Slide

Year planner (jaarplanning) - PTA jaar (30% in 3T)
In elke periode krijg je een aantal toetsen:
  1. Oud eind examen (leesbegrip) x 4 (1 per periode)
  2. Hoofdstuk 1 t/m 5 van Stepping Stones
  3. Groepspresentatie (Londen)
  4. Mondeling tentamen
  5. Kijk-luisteren tentamen
  6. Schrijf tentamen (formeel brief)
  7. Twee leesboeken met open boek toetsen aansluitend (lees tentamen)

Tentamens (lees, schrijf, mondeling, kijk-luisteren) - in toetsweek

Slide 7 - Slide

Introduce yourself
Je gaat jezelf snel voorstellen in het Engels
Bijvoorbeeld, naam, leeftijd, waar je woont, hobbies enzo.

My name is........
I am .... years old.
I live in .......
My hobbies are ....

Slide 8 - Slide

Werkboek - wordt zo uitgedeeld
Bewaar deze boeken goed.
Na de les, zet meteen deel B in je kluis.
De werkboek neem je altijd mee naar de les.
Schrijf je naam en klas op je boek.

Slide 9 - Slide

Simple past
Past continuous
was cycling
were doing
cried
slept
was studying
watched
was reading

Slide 10 - Drag question

Past simple or Past continuous?

I was having a shower.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 11 - Quiz

Past simple or Past continuous?

She ate an apple yesterday.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 12 - Quiz

Past simple or Past continuous?

She ate an apple yesterday.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 13 - Quiz

In een zin met de past continuous EN de past simple, onderbreekt de .............. de .................... .
A
past simple de past continuous
B
past continuous de past simple

Slide 14 - Quiz

In class work
Complete ex. 4 on page 18
Past simple vs. past continuous

Finished? Complete ex. 4 on p. 22-23
Prefixes and suffixes

Both exercises are homework if not completed in class

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Suffix

A word part added to
the end of a root word.

By adding the suffix, 
you make a whole new word!

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Goals achieved?
- I know the rules of the English class
- I know what is in the year planner
- I can introduce myself in English
- I can use the past simple and past continuous correctly in sentences
- I can use prefixes and suffixes correctly


At the end of class:

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide