Regie & Zelfredzaamheid

Regie & Zelfredzaamheid
Examen 3

 • Begeleidt een cliënt 
 • Ondersteunt bij wonen en huishouden 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Regie & Zelfredzaamheid
Examen 3

 • Begeleidt een cliënt 
 • Ondersteunt bij wonen en huishouden 

Slide 1 - Slide

Wat is ADL?

Slide 2 - Open question

Zelfredzaamheid

Slide 3 - Mind map

Zelfredzaamheid: 
Betekent dat iemand zichzelf kan redden.
Voor zorgvragers in verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg betekent dit:

Het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensverrichtingen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

De mate van zelfredzaamheid is onder te verdelen in verschillende categorieën: 
 • Cliënten met een normale zelfredzaamheid. 
 • cliënten met een achterstand in de zelfredzaamheid.
 • Cliënten waarbij de zelfredzaamheid afneemt.
 • Cliënten waarbij de zelfredzaamheid tijdelijk verminderd is.
 • Cliënten die altijd of gedeeltelijk ontbrekende zelfredzaamheid hebben.  

Slide 6 - Slide

Zelfredzaamheid is afhankelijk van:
Lichamelijk functioneren:  de cliënt moet de handeling aankunnen. 

Verstandelijk functioneren: de cliënt moet beschikken over inzicht in en kennis over de handeling die hij moet uitvoeren. 

Psychisch functioneren: de cliënt moet het nut van een handeling inzien en het vertrouwen hebben dat hij die handeling kan uitvoeren. 

Slide 7 - Slide

Zelfredzaamheid ondersteunen door: 
 • Stimuleren & controleren
 • Handelingen aanleren
 • Handelingen structureren
 • Kennis vergroten
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Deels of geheel overnemen 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Wat is zelfregie
A
zelf bepalen over de hoeveelheid zorg die je wilt krijgen
B
regie over eigen leven laten behouden war mogelijk, zorgvrager is de vormgever aan zijn eigen leven
C
beide
D
geen van beide

Slide 14 - Quiz

Hoe kun je als professional de zelfregie ondersteunen?

Slide 15 - Open question

Het ouderdomsproces
 • Lichamelijke achteruitgang
  - Verziendheid
  - Slechthorendheid
  - Lenigheid/ pijnlijke gewrichten
  - Incontinentie 
 • Geestelijke veranderingen 
  - Reactiesnelheid neemt af
  - Zorgvragen 
  - Eenzaamheid 

Slide 16 - Slide

Vroegsignalering 
Vroeg signalering is het op tijd signaleren van problemen op psychosociaal gebied --> 
 • Problemen herkennen als ze nog niet heel ernstig zijn
 • Iets met die problemen doet (melding maken). 

Slide 17 - Slide