les 2 tweede opium oorlog

 Tweede opiumoorlog
1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 16 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

 Tweede opiumoorlog

Slide 1 - Slide

Vandaag
1. terugblik (eerste opiumoorlog)

2. De Tweede Opiumoorlog

3. De Chinees-Japanse Oorlog 

Slide 2 - Slide

Chinees perspectief
- China veel verder ontwikkeld dan de omringende landen

- beschouwt zichzelf als middelpunt van de wereld

Slide 3 - Slide

Keizer grijpt in. 

Opiumhandel vanuit Engeland

anderhalf miljoen kilo opium wordt vernietigd

te waarden van 3 miljoen pond

Engeland reageerd woedend en stuurt een 
leger Slide 4 - Slide

Eerste Opiumoorlog
China geen partij voor de Engelse (Industriële samenleving versus pre-industrie)


Verdrag van Nanking: (1842)
- Havens worden verplicht te handelen met Engelse
- Hongkong wordt Engels grondgebied
- Soevereiniteit van Britse kooplieden 
- Schadevergoeding 
- Verdrag wordt periodiek herzien
 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Ongelijke verdragen
- Verdragen zijn aan China opgelegd en worden beschouwt als oneerlijk

- Nanking was de eerste maar niet de laatste

- China gaat zeggenschap en winst verliezen. 


Welke landen spotten we hier -->

Slide 7 - Slide

Tweede Opiumoorlog
- China werkte de westerse mogendheden tegen

- verdrag van Nanking niet helemaal nagekomen. 

- Herziening van verdrag --> China wil geen 
verdere concessies doen

Slide 8 - Slide

Aanleiding
- Opium smokkel gaat onverminderd door (onder Britse vlag)

Slide 9 - Slide

Tweede Opiumoorlog
Frankrijk & Engeland 

vallen samen China aan en winnen wederom zonder te veel problemen. 

Slide 10 - Slide

Verdrag van Tianjin 1858
  • Engeland, Frankrijk, De VS en Rusland mochten ambassades in Peking plaatsen  
  • 10 nieuwe verdragshavens
  • Exterritoriale rechten: Stukjes China werden feitelijk door de bezetters bestuurd
  • Opium werd in kustgebieden gelegaliseerd
  • Christendom wordt niet meer verboden

Slide 11 - Slide

China wil niet buigen
China ondertekend het verdrag niet -> oorlog hervat

Frankrijk en UK bezetten peking
en vernietigen het paleis

Slide 12 - Slide

De tekst luidt: Ik eis dat je onmiddellijk dit vergif koopt. We willen dat je jezelf compleet vergiftigd, omdat we een hoop thee nodig hebben om onze biefstuk te verteren.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide